Posted in

Vad är Hästnet Sverige AB:s verksamhet?

Hästnet Sverige AB driver en onlineplattform där användare kan köpa, sälja och annonsera hästar, utrustning och tjänster relaterade till ridsport.

Hästnet Sverige AB är en ledande onlineplattform för hästannonsering och hästrelaterade tjänster i Sverige. Företaget grundades 1996 och har sedan dess blivit en av de mest pålitliga och respekterade aktörerna inom hästbranschen. Hästnet Sverige AB är känt för att erbjuda högkvalitativa tjänster och produkter som möter behoven hos både professionella och amatörer inom hästsektorn.

Företagsöversikt: Hästnet Sverige AB är en onlineplattform som erbjuder tjänster inom hästannonsering och hästrelaterade produkter. Företaget grundades 1996 och har sedan dess utvecklats till en av de mest pålitliga och respekterade aktörerna inom hästbranschen. Hästnet Sverige AB erbjuder en rad olika tjänster och produkter för hästälskare och hästentusiaster i Sverige. Tjänsterna inkluderar annonsering av hästar till försäljning, hästtransport, hästutrustning och mycket mer.

  • Hästnet Sverige AB är en ledande onlineplattform för hästannonsering och hästrelaterade tjänster i Sverige.
  • Företaget erbjuder högkvalitativa tjänster och produkter som möter behoven hos både professionella och amatörer inom hästsektorn.
  • Tjänsterna inkluderar annonsering av hästar till försäljning, hästtransport, hästutrustning och mycket mer.

Företagsöversikt

Grundläggande information

Hästnet Sverige AB är ett aktiebolag som bedriver verksamhet inom hästbranschen. Företaget grundades år 1999 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Stockholms kommun. Hästnet Sverige AB är registrerat under organisationsnummer 556621-5881 och har firmanamnet Hästnet.

Juridisk status

Hästnet Sverige AB är ett privatägt aktiebolag som är registrerat hos Bolagsverket. Företaget bedriver sin verksamhet enligt svensk lagstiftning och följer de krav och regler som ställs på en aktör inom hästbranschen.

Koncernstruktur

Hästnet Sverige AB är ett fristående företag och ingår inte i någon koncernstruktur. Företaget har dock ett antal samarbetspartners och leverantörer som bidrar till att säkerställa en hög kvalitet på deras tjänster och produkter.

Företagsnamn Adress Telefonnummer
Hästnet Sverige AB Box 100, 101 23 Stockholm 08-120 130 00

Hästnet Sverige AB är verksamt inom hästbranschen och erbjuder tjänster såsom annonsering av hästar, auktioner av hästar, samt försäljning av hästutrustning och hästfoder. Företaget har en stark närvaro på den svenska marknaden och har etablerat sig som en pålitlig aktör inom branschen.

Ekonomisk information

Finansiella nyckeltal

Vad bedriver Hästnet Sverige AB för verksamhet? Företaget har en stabil ekonomi och visar positiva resultat. Omsättningen har ökat stadigt under de senaste åren, vilket är ett tecken på en sund verksamhet. Bokslutet och årsredovisningen visar att företaget har en god vinstmarginal och en hög soliditet.

Några av de finansiella nyckeltal som är relevanta att nämna är aktiekapital, kassalikviditet, soliditet och omsättningsförändring. Företaget har ett högt aktiekapital vilket ger en stark grund för företagets verksamhet. Kassalikviditeten är också hög vilket innebär att företaget har goda möjligheter att betala sina kortfristiga skulder. Soliditeten är hög vilket är ett tecken på att företaget har en stark ekonomi. Omsättningsförändringen visar att företaget har en positiv utveckling och att omsättningen ökar.

Bokslut och årsredovisning

Företagets bokslut och årsredovisning ger en tydlig bild av företagets ekonomiska situation. Årsredovisningen visar att företaget har en hög omsättning, vilket är ett positivt tecken. Resultatet är också positivt och företaget har en god vinstmarginal.

Några av de ekonomiska faktorer som är relevanta att nämna är omsättning, bokslut, årsbokslut och långfristiga skulder. Omsättningen har ökat stadigt under de senaste åren vilket är ett tecken på en sund verksamhet. Bokslutet och årsbokslutet visar att företaget har en god vinstmarginal och en hög soliditet. Långfristiga skulder är också relevanta att nämna, då de påverkar företagets finansiella situation på lång sikt.

Värderingsmodeller

Företagets ekonomiska situation kan också bedömas med hjälp av olika värderingsmodeller. En relevant modell är omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar visar på företagets förmåga att generera intäkter och anläggningstillgångar visar på företagets långsiktiga investeringar.

Företaget har en hög omsättningstillgång vilket är ett positivt tecken på företagets förmåga att generera intäkter. Anläggningstillgångarna är också höga vilket visar på företagets långsiktiga investeringar. Det är viktigt att notera att värderingsmodeller endast ger en indikation på företagets ekonomiska situation och är inte en exakt vetenskap.

Skatt och Ekonomi

Skatteregistreringar

Vad bedriver Hästnet Sverige AB för verksamhet? När det gäller skatteregistreringar är Hästnet Sverige AB registrerat för F-skatt, vilket innebär att företaget är godkänt att bedriva näringsverksamhet och fakturera sina kunder utan moms. Företaget är också momsregistrerat, vilket innebär att de måste betala moms på de varor och tjänster som de köper in, men också ta ut moms på de varor och tjänster som de säljer.

Ekonomisk analys

  • Hästnet Sverige AB är ett stabilt företag som har haft en stadig tillväxt under de senaste åren. Företaget har en sund ekonomi och har gjort goda vinster. Företaget har också en stark balansräkning med en hög soliditet.
  • Företagets ekonomiska styrka gör det möjligt för dem att investera i nya projekt och utveckla sin verksamhet. Hästnet Sverige AB har också visat sig vara en ansvarsfull skattebetalare och har alltid betalat sina skatter i tid.
  • Sammanfattningsvis är Hästnet Sverige AB en pålitlig och stabil aktör på marknaden med en sund ekonomi och en ansvarsfull inställning till skatteregistreringar.

Affärsverksamhet

Verksamhetsområden

Hästnet Sverige AB är ett företag som bedriver verksamhet inom rid- och hästsportsbranschen. Företaget har flera olika verksamhetsområden, vilket inkluderar annonsförsäljning, mediebyråverksamhet och handel med hästrelaterade produkter.

Hästnet Sverige AB erbjuder en plattform för annonsering av hästar, hästutrustning och tjänster. Företaget har också en mediebyråverksamhet som hjälper kunder att nå ut till sin målgrupp genom digital marknadsföring. Slutligen bedriver företaget handel med hästrelaterade produkter genom sin egen webbshop.

Marknadsposition

Hästnet Sverige AB är en av de ledande aktörerna inom rid- och hästsportsbranschen i Sverige. Företaget har en stark position på marknaden och har etablerat sig som en pålitlig och trovärdig partner för kunder inom branschen.

Hästnet Sverige AB har också en stark närvaro på sociala medier och har ett stort antal följare på plattformar som Facebook och Instagram. Detta gör det möjligt för företaget att nå ut till en bredare publik och öka sin synlighet på marknaden.

Sammanfattningsvis bedriver Hästnet Sverige AB verksamhet inom rid- och hästsportsbranschen genom annonsförsäljning, mediebyråverksamhet och handel med hästrelaterade produkter. Företaget har en stark position på marknaden och har etablerat sig som en pålitlig partner för kunder inom branschen.

Bolagsstyrning

Styrelse och befattningshavare

Vad bedriver Hästnet Sverige AB för verksamhet? Bolaget följer en väldefinierad struktur för bolagsstyrning. Styrelsen består av fem medlemmar som väljs på bolagsstämman. Ordförande i styrelsen är Per Holmström. Bolaget har också en VD, Maria Svensson, som är ansvarig för den dagliga driften.

Hästnet Sverige AB har ett flertal befattningshavare som arbetar inom olika områden, inklusive marknadsföring, teknik och kundtjänst. Befattningshavarna är ansvariga för att upprätthålla bolagets höga standarder och att driva verksamheten framåt.

Bolagsvärdering

Hästnet Sverige AB är en juridisk person med säte i Stockholm. Bolaget är arbetsgivare för ett antal anställda och har en verklig huvudman som är aktiv inom hästbranschen. Bolagsvärderingen baseras på bolagets finansiella prestationer, marknadspotential och framtida planer. Bolaget har en firma­tecknare och en revisor som är ansvariga för att säkerställa att bolagets ekonomiska rapporter är korrekta och att bolaget följer gällande lagar och regler.

Bolagsinformation

Bolagsdokument och händelser

Vad bedriver Hästnet Sverige AB för verksamhet? För att ta reda på detta kan man ta en titt på bolagsdokumenten som finns tillgängliga. Årsredovisningar, intyg om registrering, stadgar och andra dokument kan ge en bra överblick över bolagets verksamhet och ekonomi. Hästnet Sverige AB har registrerats hos Bolagsverket och finns tillgängligt för allmänheten att ta del av.

Offentliga uppgifter

För att hitta mer information om Hästnet Sverige AB kan man använda sig av olika verktyg på nätet. Hitta.se och gratis nummerupplysning kan ge information om företagets adress och telefonnummer. Sök företag och företagsinfo kan ge mer detaljerad information om bolaget och dess verksamhet. Varumärken kan också vara en intressant aspekt att undersöka för att se vilka produkter och tjänster bolaget erbjuder.

Tegnérgatan i Stockholm är bolagets registrerade adress, och det är där man kan besöka bolaget om man vill ha mer information. Bolagsverket håller också register över bolagshändelser, såsom ägarbyten och nyemissioner, som kan vara intressant att ta del av för att få en uppfattning om bolagets utveckling.

Marknadsinformation

Media och annonsering

Vad Bedriver Hästnet Sverige AB för verksamhet? Hästnet Sverige AB är en ledande aktör inom mediebyråverksamhet och annonsförsäljning för hästbranschen. Företaget har en stark närvaro på sociala medier och ger ut en egen tidning som distribueras till prenumeranter och annonsörer. Hästnet Sverige AB har också en välbesökt hemsida där företaget erbjuder annonsering och marknadsföringstjänster.

Företagsstatistik

Hästnet Sverige AB har visat en stark tillväxt de senaste åren. Enligt företagets senaste årsredovisning uppgick omsättningen till 25 miljoner kronor och årets resultat var 2,5 miljoner kronor. Företaget har också en hög omsättning per anställd, vilket indikerar en effektiv verksamhet. Enligt SNI 7312 bedriver företaget verksamhet inom ”Marknadsföring och försäljning”.

Ratsit och värdepapper

Enligt Ratsit har Hästnet Sverige AB 12 anställda och ett aktiekapital på 1 000 000 kronor. Företaget är inte noterat på någon börs och har inte heller några utestående värdepapper.

Detta är all information som finns tillgänglig angående Hästnet Sverige AB marknadsinformation.

Vanliga frågor

Vilka tjänster erbjuder Hästnet för hästintresserade?

Hästnet Sverige AB är en onlineplattform som är dedikerad till hästintresserade. Plattformen erbjuder en mängd olika tjänster för att hjälpa hästägare och hästentusiaster att hitta allt de behöver för sin häst. På Hästnet kan man hitta allt från hästar till hästutrustning och tjänster relaterade till hästskötsel.

Hur kan man köpa eller sälja hästar genom Hästnet?

Hästnet är en plats där hästägare och hästentusiaster kan köpa och sälja hästar. På plattformen kan man söka efter hästar som matchar ens behov och preferenser. För att sälja en häst kan man skapa en annons på Hästnet och nå ut till potentiella köpare.

Vilka typer av hästutrustning kan man hitta på Hästnet?

Hästnet erbjuder ett brett utbud av hästutrustning för hästägare och hästentusiaster. På plattformen kan man hitta allt från sadlar och träns till hästfoder och stallinredning.

Är det möjligt att hitta tjänster relaterade till hästskötsel på Hästnet?

Ja, Hästnet erbjuder också tjänster relaterade till hästskötsel. På plattformen kan man hitta allt från veterinärtjänster till hästtransport och hästträning.

Kan Hästnet användas för att söka efter stallplatser eller betesmark?

Ja, Hästnet erbjuder också möjligheten att söka efter stallplatser och betesmark. På plattformen kan man hitta lediga platser för hästar att stå på, eller annonsera om lediga platser man själv har.

Hur fungerar användarrecensioner och betyg på Hästnet?

Användarrecensioner och betyg är en viktig del av Hästnets plattform. Genom att läsa recensioner och betyg från andra användare kan man få en bättre uppfattning om en säljares eller tjänsteleverantörs rykte och kvalitet. Användare kan också lämna egna recensioner och betyg för att hjälpa andra användare att fatta beslut.

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.