Nyheter

Ett företagslån kan krävas för framgångsrikt företagande

Har du tänkt starta ett företag eller expandera din nuvarande affärsverksamhet? Det är sannerligen inte gratis att vara företagare – entreprenörskapet är ofta ganska kapitalintensivt. Därför kan du behöva ta ett företagslån för att finansiera uppstarten eller tillväxten. Precis som vanliga lån för konsumenter lånar du här pengar från en långivare. Pengarna ska betalas tillbaka över löptiden tillsammans med ränta och eventuella andra avgifter.

Men det finns också vissa skillnader mellan företagslån och privatlån. Dessutom finns det faktiskt flera olika finansieringslösningar för små och medelstora företag att välja bland. Läs vidare för att få några handfasta tips kring hur du kan resonera!

Så kan du säkerställa att du uppfyller villkoren för ett företagslån

Varje långivare har sina egna unika villkor som du behöver uppfylla för att kunna få ett företagslån. Villkoren varierar därför utifrån ditt val av långivare, hur stort belopp du ska låna och exakt vilken finansieringsform som du har valt. Med detta sagt finns det samtidigt vissa gemensamma nämnare. Så för att säkerställa att du uppfyller villkoren för att få ett lån kan du vilja kika närmare på ditt företags:

 • Kassaflöde. Du bör vara beredd att skicka in kontoutdrag och andra finansiella dokument till långivaren. Detta för att denne ska kunna bilda sig en bra uppfattning om hur ditt företags kassaflöde ser ut.
 • Lönsamhet. Långivare vill helst låna ut pengar till lönsamma företag. Exakt vilka krav på lönsamhet som ställs varierar dock – vissa banker kräver att ditt företag gör en ganska liten vinst medan andra förväntar sig att få se en större sådan.
 • Historik. Det är en fördel om ditt företag har varit verksamt i åtminstone två år. I vissa fall ställs dock andra krav på företagets historik, såsom att det ska ha varit igång i ett halvår eller mer.
 • Skuldsättning. Innan du ansöker om ett nytt företagslån bör du se över företagets skuldsättning. Ju lägre skuldsättningsgraden är desto troligare är det att ditt företag får låna pengar genom att ansöka om ett nytt lån.
 • Säkerhet. Vissa långivare kräver att du ställer en säkerhet för lånet. Det kan röra sig om fastigheter, maskiner eller andra tillgångar.
Nyheter

Bättre och sämre julklappar till anställda som du kan köpa

När året så sakteliga börjar gå mot sitt slut får du som chef eller företagare i uppgift att köpa julklappar till de anställda. Detta är kutym i Sverige och ses som ett sätt att tacka medarbetarna för deras hårda jobb genom att ge dem en gåva. Värt att tänka på är dock att långt ifrån alla gåvor tas emot lika väl av medarbetarna. Läs vidare för att få reda på hur du bör resonera!

Tre bra och tre dåliga julklappar till anställda som du kan köpa

Dessa är tre exempel på bättre julklappar till anställda:

 • Presentkort och gåvokort. Presentkort och gåvokort är ett typexempel på en bra julklapp som medarbetarna kommer uppskatta. Dessa visar att du som chef eller företagare faktiskt bryr dig om dina anställda och ser till deras bästa.
 • Tekniska prylar. Till skillnad från inredningsprylar till kontoret (mer om dessa nedan) kan tekniska prylar ofta gå väl hem hos de anställda. Det kan till exempel röra sig om en laddstation som låter medarbetaren ladda sina digitala enheter på ett smidigt sätt.
 • Böcker. Böcker kan ofta vara en uppskattad julklapp att få i gåva av chefen. Här är det dock viktigt att du som chef eller företagare har bra koll på dina medarbetare och att du känner dem ganska väl. Först då kan du enkelt välja ut vilka böcker respektive anställd ska få utan att gåvan känns alltför ogenomtänkt och trist.

Dessa är tre exempel på sämre julklappar till anställda:

 • Inredningsprylar till kontoret. Det är förmodligen ganska få medarbetare som blir glada av att få inredningsprodukter att ha på kontoret. Dessa riskerar att bara samla damm i ett avlägset hörn innan de slutligen skänks bort eller slängs i soptunnan.
 • Profilprodukter. Ett annat exempel på en lite sämre julklapp är profilprodukter som pryds av företagets logotyp. Dessa kommer sannolikt inte gå hem lika bara som de tre tips på bättre klappar vi har listat ovan.
 • Kontorsmaterial. En julklapp som sällan är särskilt uppskattad är kontorsmaterial såsom pennor och skrivmaterial. Dessa produkter förväntar sig medarbetarna att få tillgång till utan kostnad ändå.
Nyheter

Segelbåtar till salu får dig att drömma om världsomseglingar

Som du kanske redan känner till finns det många segelbåtar till salu att välja och vraka bland på marknaden. Dessa viskar om drömmar i form av världsomseglingar och andra storslagna äventyr. Läs vidare för att få reda på fördelarna med att fynda bland dessa båtar och använda en sådan för att ge dig ut i världen!

Fördelarna med att fynda bland alla segelbåtar till salu

Det finns såklart såväl fördelar som nackdelar med att införskaffa en segelbåt jämfört med en motorbåt. Till nackdelarna hör att det krävs lite mer erfarenhet och tid för att verkligen kunna njuta av seglingen på bästa möjliga sätt. Dessutom är du i hög grad beroende av hur vindarna blåser ute till sjöss eller havs. Med detta sagt är det samtidigt också väldigt givande att segla.

Till exempel kan du vilja fynda bland alla segelbåtar till salu som finns att tillgå för att:

 • Ta dig fram på vattnen för egen maskin. Visst, idag har en modern segelbåt vanligtvis en motor. Däremot skiljer sig motorn förmodligen en hel del åt från de motorer som sitter i motsvarande motorbåtar. När du är ute och seglar tar du dig därför fram på vattnen i stort sett för egen maskin, med lite hjälp från vinden förstås. Detta kan vara antingen en fördel eller nackdel beroende på hur du gillar att färdas på sjön eller havet. Om du vill ha full kontroll på allt hela tiden är segelbåten förmodligen den typ av båt som du föredrar.
 • Välja ett mer miljövänligt alternativ. Det råder inga tvivel om att det är mer miljövänligt och hållbart att färdas till havs eller sjöss genom att segla jämfört med på andra sätt. En segelbåt färdas trots allt i huvudsak med hjälp av den vind som blåser in i seglen. Motorn är främst till för att användas när du ska lägga an vid en brygga.
 • Segla världen runt eller liknande. Många av de seglare som kikar på segelbåtar till salu gör detta i syfte att segla runt världen. Det finns även andra storslagna äventyr som du kan välja att ge dig ut på med en av dessa båtar.
Nyheter

Alma Vård & Omsorg fyller en samhällsviktig funktion

Alma Vård och Omsorg är ett företag från Mölndal som tillhandahåller tjänster inom detta gebit i Göteborgsområdet. De tillhandahåller allt från hemtjänst och personlig assistans till hushållsnära tjänster. Därmed kommer detta företag vara en viktig aktör i den kamp mot klockan som förberedandet för en åldrande befolkning innebär. Behovet på dessa tjänster spås nämligen öka mer eller mindre lavinartat inom en snar framtid.

Om du vill läsa mer om företaget och deras tjänster kan du göra detta på . Läs vidare för att få mer information om den åldrande befolkningen samt de utmaningar som detta fenomen innebär för vårt samhälle!

En åldrande befolkning ställer högre krav på vård och omsorg

Med tanke på att vår befolkning åldrar ställs allt högre krav på vård och omsorg. Detta märks bland annat genom att efterfrågan på sjukvård ökar i takt med stigande ålder. Men det finns även andra typer av vård och omsorg där efterfrågan förväntas öka kraftigt under de närmaste åren. Detta gäller bland annat inom den privata hemtjänsten. Därför är det viktigt att vi i Sverige påbörjar upprustningen för att kunna möta denna ökade efterfrågan.

Samma problem som förväntas uppstå inom sjukvården tros nämligen riskera att uppkomma även i andra delar av omvårdnaden. Förutom att den tillgänglig arbetskraften minskar i storlek till följd av en åldrande befolkning uppstår även ett ökat behov av hemtjänst och personlig assistans. Alla dessa kostnadsökningar kan göra det svårt för de befintliga välfärdssystemen att hantera denna problematik. För samtidigt som antalet fall av kroniska sjukdomar och liknande ökar gör även behovet av att ta hand om en allt större åldrande befolkning detsamma.

Så kan Alma Vård & Omsorg bidra till att möta efterfrågan

Hur kan Alma Vård och Omsorg bidra till att stötta landet i takt med att befolkningen åldras, kanske du undrar? Svaret är att de åtminstone på lokal nivå kan bidra till att försöka möta efterfrågan av tjänster såsom:

 • hemtjänst
 • hushållsnära tjänster
 • personlig assistans.

Detta är såklart icke att förringa utan bör snarare uppmärksammas och hyllas, tycker vi. Som land kommer vi nämligen behöva all hjälp som vi kan få för att möta den ökade efterfrågan framöver.

Nyheter

Stafettläkare får generellt högre lön än de som är anställda av exempelvis ett landsting eller privat vårdföretag. Däremot varierar det även för stafettläkare beroende på en rad olika faktorer.

Lön som anställd specialistläkare

Läkare har en mycket lång utbildningstid med både allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring innan personen är färdig specialistläkare. Det innebär även att lönenivån ändras över tid. År 2020 var genomsnittslönen följande:

 • AT-läkare som är 25 – 34 år, offentlig sektor – 36 100 kr
 • ST-läkare som är 25 – 34 år, offentlig sektor – 48 500 kr
 • Specialistläkare som är 25 – 34 år, offentlig sektor – 70 200 kr

Vid samtal som rör lön för stafettläkare är det alltså viktigt att jämföra detta mot genomsnittlig lön för en läkare inom offentlig sektor inom samma utbildningsnivå.

Individuell lön som stafettläkare

Vilken nivå en stafettläkare kan få är mycket individuellt. Detta utifrån ett flertal punkter:

Utbildningsnivå

Som visas ovan är det stor skillnad för en AT-läkare och en specialistläkare. Det handlar om nästan 100 % mer när personen är färdigutbildad. Detta gäller även för stafettläkare. De flesta bemanningsföretag erbjuder jobb till läkare inom samtliga dessa utbildningsnivåer men självklart speglas även utbildningsnivån i vilken månadsinkomst som ges.

Erfarenhet

Utöver utbildning värdesätts alltid erfarenhet. De som har många år i yrket, eller exempelvis erfarenhet av exakt den inriktning som efterfrågas, kan därmed få högre lön.

Flexibilitet

En punkt som tydligt påverkar ersättningsnivån för stafettläkare är hur flexibel som personen är gällande vilka jobb som kan utföras. En kund till ett bemanningsföretag kan exempelvis få betala mer om hjälp önskas inom ett par timmar och sedan bara löper i 24 timmar. Men det ställer även stora krav på de stafettläkare som med kort inkallelsetid ska kunna utföra sitt jobb.

En annan punkt är om arbetet behöver utföras en bit från den egna hemorten. Även detta kan ge högre ersättning eftersom det anses vara extra obekvämt.

Norge

Norge har generellt högre ersättningsnivåer till både läkare och sjuksköterskor. Det innebär att många svenskar åker dit för att jobba samt att bemanningsföretag ofta anlitas. Bemanningsföretaget är väl insatta i vilka intyg som behöver ordnas samt ordnar även med både boende och resa. Ett sätt att både få in insyn i hur sjukvårdsarbetet utförs i ett annat land samt få betydligt högre lön än i Sverige.

Nyheter

Har du tänkt skaffa ett nytt plastkort med en kredit? Det första du i sådana fall bör göra är att ta reda på vilka alternativ du har att tillgå. Är till exempel det bästa kreditkort för dig ett kort som ger poäng på dina köp? Eller överväger du att skaffa kortet på grund av helt andra förmåner?

Dessutom bör du titta dig själv i spegeln och fråga dig om detta är rätt val för dig. Har du möjlighet att ta på dig en kreditkortsskuld och betala skulden varje månad? Finns det några andra finansiella produkter som skulle passa dina ändamål bättre, kanske ett privatlån? Vilket av dina alternativ har flest fördelar och lägst kostnad? För även om det finns många fördelar med kreditkort passar de inte alla konsumenter. Det är viktigt att du hanterar ditt kort på ett vettigt och ansvarsfullt sätt.

Med det sagt går vi nedan igenom några av fördelarna och nackdelarna med dessa plastkort. På så vis vet du om du bör skaffa ett sådant. Sedan är det bara att du klickar dig fram till leverantören av just ditt bästa kreditkort och ansöker om det!

För- och nackdelarna med dessa kort

Fördelarna med dessa plastkort inkluderar att de:

 • låter dig handla på kredit på ett smidigt sätt
 • ger bonuspoäng, cashback eller andra förmåner
 • kan användas för att betala av andra skulder såsom blancolån eller smslån

Nackdelarna med korten är att de:

 • i vissa fall kan kosta ganska mycket och ha en hög ränta
 • riskerar att orsaka problem för shopaholics och andra personer som inte använder kortet ansvarsfullt

Med detta sagt väger förstås fördelarna klart tyngre för de allra flesta ansvarsfulla konsumenter. Läs vidare nedan för att få information om hur du kan beviljas ditt bästa kreditkort!

Så kan du beviljas ditt bästa kreditkort

Det är faktiskt inte särskilt svårt att ansöka om ett kreditkort och att beviljas ett sådant. Det hela är tämligen enkelt och går dessutom ganska fort. Du kan ansöka direkt på nätet och får ofta svar på din ansökan mer eller mindre omgående. Så klicka dig vidare och skicka iväg din ansökan redan idag!

Nyheter

Ett hemlarm är idag en nödvändighet för att hålla bostaden trygg. Du vill ju inte att inkräktare tar sig in i ditt hem obemärkt! Genom att låta installera ett larmsystem kan du på ett prisvärd sätt skydda dig från att så är fallet. Dessa system är nämligen inte bara enkla att installera – de har också ett förhållandevis lågt pris. Allra helst bör du dock låta larmföretaget sköta installationen.

Välj en leverantör av hemlarm som du verkligen kan lita på

Det finns många olika larmsystem och leverantörer av dessa att välja mellan idag. Vissa system har speciella funktioner eller någon särskild utrustning. Dessutom skiljer de olika alternativen sig åt vad gäller abonnemangsvillkor m.m. Därför kan detta kännas som något av en djungel för den oinvigde. Du behöver dock inte oroa dig, för vi kommer här att gå igenom allt du behöver veta!

När du vill kunna skydda ditt hem behöver du välja ett pålitligt hemlarm. Därför är det bättre att välja ett larmsystem av hög kvalitet snarare än något av de billigaste systemen. Tänk på säkerheten och prioritera denna framför alla andra aspekter!

Beroende på hur pass stort eller litet ditt hem är kan du behöva ett mer eller mindre omfattande larmsystem. Du kanske vill att larmet täcker alla in- och utgångar i bostaden? Kanske ska rentav varje fönster och dörr inkluderas i systemet? Som tur är kan de allra flesta larm kompletteras med ytterligare utrustning och anpassas utifrån ditt behov.

Vi rekommenderar att du diskuterar detta med din larmleverantör. Det är nämligen denne som har bäst koll på de små detaljerna kring dessa system. Verisure är ett exempel på en leverantör som allt fler svenskar väljer och rekommenderar. Därför kan deras hemsida vara en bra utgångspunkt när du funderar på att skaffa ett larm till hemmet!

Dagens larm för bostäder är väldigt sofistikerade

Dagens moderna hemlarm är så mycket mer än enbart en högt ljudande siren. De inkluderar ofta en rad olika funktioner, såsom dessa:

 • Ett inbrottsskydd med flera olika sorters detektorer.
 • Ett brandskydd som gör att även rökdetektorerna kan larma vid händelse av en brand.
 • En app som alla dina detektorer och liknande är uppkopplad till.

Som du märker är dessa larm betydligt mer sofistikerade idag än för enbart några år sedan!

Nyheter

Är du ansvarig för säkerheten på ditt företag? I sådana fall är det ditt jobb att se till så att företagets egendom och anställda är säkra. Detta kan du göra på flera olika sätt, men ett företagslarm är kanske den allra mest grundläggande säkerhetslösningen. Larmsystemet kan sedan byggas ut med andra säkerhetsprodukter, såsom kameraövervakning eller liknande. Men det finns goda skäl för alla företag idag att åtminstone ha ett larm på plats!

Men hur gör man då som företagare när man ska välja ut ett larmsystem? Det finns såklart inte en enda lösning som är optimal för precis alla företag. Därför behöver systemet anpassas utifrån ditt företags specifika behov och önskemål. Med det sagt finns det vissa saker som de allra flesta bra lösningar har gemensamt. Här går vi igenom några komponenter och faktorer som du bör ta med i beräkningen när du överväger att investera i ett nytt företagslarm.

Ett företagslarm kan bestå av många olika komponenter

När det kommer till larm för företag är det i regel bättre ju fler valmöjligheter som finns. Vi syftar då på den utrustning som är valbar och kompatibel med systemet ifråga. För du kanske vill börja väldigt enkelt med ett larmsystem med en enskild sensor. Men med tiden kan det finnas anledning att bygga ut systemet med ytterligare sensorer, överfallslarm, säkerhetskameror och liknande.

Dessa är några av de komponenter som kan ingå i ett säkerhetssystem med företagslarm:

 • Säkerhetssensorer. Dessa sensorer är rörelsedetektorer som upptäcker rörelser i lokalerna. Men även andra sensorer tillhör denna kategori, såsom de som placeras i fönster för att upptäcka om en glasruta skulle krossas. Dessa är användbara för att göra dig uppmärksam på inbrott som sker såväl under företagets öppettider som utanför dessa.
 • Andra slags sensorer. Ett företagslarm kan idag byggas ut med ytterligare sensorer som larmar om kolmonoxidnivån är för hög i lokalerna, om brandrök upptäcks eller kanske en översvämning eller dylikt.
 • Överfallslarm. Vid ett rån eller en gisslansituation kan ett överfallslarm användas för att larma en larmcentral.
 • Säkerhetskameror. Dessa kameror gör det möjligt att övervaka företagets lokaler och egendom dygnet runt.

Så även om ett företagslarm kanske främst syftar på en högt ljudande siren finns det alltså fler komponenter som du kan överväga att inkludera i ditt larmsystem!

news

Medierna nyheter eller mediebranschen typer av massmedier, som fokuserar på att leverera nyheter direkt till en specifik målgrupp eller allmänheten. Till dessa hör tv, radio, tryckta skrifter och Internet. Även om mediernas nyheter anses vara en av de viktigaste industrierna i USA vet många människor inte ens vad det är. Många människor förväxlar medias nyheter med reklamenyheter eller publicitetsnyheter.

Medianyheterna omfattar alla typer av nyheter som har ett stort inflytande på den köpande allmänheten. Därför avser reklamenyheter nyheter om nya produkter eller tjänster och deras marknadsföring. Medienyheterna är normalt inriktade på reklamsektorn men täcker även andra branscher, t.ex. nyheter om hälsa och skönhet. Dessa branscher konkurrerar vanligen med varandra, så all reklam från både medienyheterna och andra branscher konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet.

Det är mycket svårt att avgöra vilken av dessa två branscher som skulle ha störst inflytande på kundernas köpbeslut. Anledningen till att många människor inte förstår är att mediebranschen är mycket splittrad. Det innebär att det finns många små medier som alla konkurrerar om samma kunder. Internet har också gjort det möjligt att skapa många nyhetsbyråer på Internet, som också håller på att bli starka konkurrenter till de traditionella medierna.

Det finns flera teorier om hur mediernas nyheter påverkar och hur de påverkar kundernas köpbeslut. Vissa experter menar att eftersom medierna konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet kommer nyheterna att bli mer relevanta för dem. När kunden blir mer informerad kommer de att vara mer benägna att köpa produkter som annonseras i det mediet.

Media-nyheterna är normalt sett inriktade på reklambranschen, men de täcker även andra branscher som hälso- och skönhetsnyheter.

En annan teori menar att medierna är direkt ansvariga för att öka livslängden och antalet annonser. Detta beror på att medierna ger information om hur olika annonser presterar på marknaden. När den information som medierna tillhandahåller är effektiv kommer fler företag att använda dessa medier för att annonsera. Å andra sidan påverkar medierna inte direkt antalet annonser, men de är kända för att minska annonsernas livslängd. Eftersom en längre annons kostar mer pengar skulle detta betyda att mediernas effekt på reklambranschen är positiv.

Dessa branscher konkurrerar vanligen med varandra, så all reklam från både mediernas nyheter och andra branscher konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet.

Även om mediernas effekter på reklamen fortfarande är omdiskuterade finns det många som håller med om denna teori. Detta beror på att fler människor läser och tittar på medienyheter nuförtiden än vad de gör i tidningar och tidskrifter. Dessutom har Internet gjort det lättare för människor att söka information med hjälp av sina persondatorer. Internet erbjuder de bästa resurserna för reklam eftersom det är tillgängligt för nästan alla i världen. Detta innebär att mediernas inflytande är långtgående och kan ses av människor från var som helst i världen.

Nyheter

2019 blev sannerligen ett bra år för den svenska elexporten. Exporten ökade med hela 50 % bara från år 2018. Själva nettoexporten (export minus import) fick ett resultat på 25,8 terawattimmar under år 2019. Detta är ungefär så mycket el som tre stycken kärnkraftsreaktorer kan generera under ett år. Tidigare låg rekordet på 23 terawattimmar. Den energikälla som genererat den bästa ökningen är tvivellöst vindkraft. Här ökade man produktionen med hela 17 % jämfört med föregående år. Sett till Sveriges totala elproduktion stod vindkraft för 12 %. Dock såg man en enorm ökning inom solenergi som ökade med hela 53 %.

Apropå solenergi gör nu Exeger Operations en storsatsning på en ny fabrik där allt ska vara helautomatiserat. Med hjälp av artificiell intelligens ska fabriken gå av sig själv. Vd:n för Exegers, Giovanni Fiil, även grundaren av Dagens Industri, menar att detta kan bli startskottet för en klimatmässigt hållbar energiindustri i Sverige. Tillsammans med verkstadsföretaget ABB kommer Exegers samarbeta för leverans av både nya robotar och teknik till nuvarande fabriker och nystartade. Exegers backas på av det japanska företaget Softbank Group som investerar cirka 100 miljoner kronor i företaget. Trots Exegers småskaliga storlek är företag nu värderat till hela sex miljarder kronor.