Nyheter

En översikt över Sveriges exporttillväxt under de senaste åren

Sveriges elproduktion ökar från år till år. Energimyndigheten har presenterat en kortsiktig prognos för tidsperioden 2019-2023 som visar att elproduktionen från vind och sol kommer att öka. Elexporten förväntas också öka kraftigt, och elanvändningen inom vägtransporter kommer att ta fart.

Vindkraften stod för 12% av Sveriges totala elproduktion 2019, medan solenergi ökade med hela 53%. Elexporten ökade med 50% år 2019, och nettoexporten uppgick till 25,8 terawattimmar. Detta är ungefär lika mycket som tre kärnkraftsreaktorer kan producera under ett år.

Exeger Operations satsar på en ny fabrik där allt ska vara helautomatiserat med hjälp av artificiell intelligens. Företaget backas upp av det japanska företaget Softbank Group som investerar cirka 100 miljoner kronor. Detta kan bli startskottet för en klimatmässigt hållbar energiindustri i Sverige.

Sveriges elmarknad är en del av det nordiska elsystemet och är beroende av energitillförsel från grannländerna. Svenska kraftnät ansvarar för elförsörjningen och övervakar elsystemet. Energiförluster är en utmaning för elförsörjningen. Elpriserna påverkas av utbud och efterfrågan på elmarknaden.

  • Energimyndighetens prognos visar att produktionen av el från sol och vind kommer att öka kraftigt fram till 2025, och den ökade elproduktionen gör att Sveriges elexport ökar.
  • Exeger Operations satsning på en ny fabrik med helautomatisering och artificiell intelligens kan bli startskottet för en klimatmässigt hållbar energiindustri i Sverige.

Vanliga frågor

Hur mycket el kan Sverige maximalt exportera?

Sverige har en stor potential att exportera el tack vare sina förnybara energikällor, särskilt vindkraft och vattenkraft. Enligt Energimyndigheten kan Sverige exportera upp till 20 TWh per år, vilket motsvarar ungefär 10% av den totala elproduktionen i landet.

Vad är prognosen för vindkraft?

Energimyndigheten har prognostiserat att vindkraften kommer att fortsätta att öka i Sverige. Under perioden 2020-2025 förväntas den totala elproduktionen från vindkraft öka med cirka 10 TWh. Detta beror på en ökad installation av vindkraftverk och en ökad kapacitet.

Vad är Energimyndighetens statistik om elproduktion?

Energimyndigheten publicerar regelbundet statistik om elproduktionen i Sverige. Enligt deras senaste rapport hade Sverige en nettoexport på 25,6 TWh under 2021. Elproduktionen från vind och sol fortsätter att öka och förväntas fortsätta att göra det i framtiden.

Hur ser framtiden ut för elförbrukning?

Energimyndigheten har publicerat en rapport som beskriver fyra olika framtider för elförbrukning i Sverige. Dessa fyra framtider inkluderar en ökad användning av elbilar, en ökad användning av värmepumpar, en ökad användning av el i industrin och en minskning av elförbrukningen genom energieffektivisering. Baserat på dessa fyra framtider kan vi förvänta oss en ökad elförbrukning i Sverige.

Vad är Kontrollrummet?

Kontrollrummet är en del av Svenska Kraftnät och är ansvarig för att övervaka och reglera elsystemet i Sverige. De övervakar bland annat produktionen av el, elförbrukningen och elpriserna. Kontrollrummet är en viktig del av elsystemet i Sverige och hjälper till att säkerställa en stabil och pålitlig elförsörjning.

Vad är Energimyndighetens Fyra framtider?

Energimyndighetens Fyra framtider är en rapport som beskriver fyra olika scenarier för elförbrukning i Sverige. Dessa fyra framtider inkluderar en ökad användning av elbilar, en ökad användning av värmepumpar, en ökad användning av el i industrin och en minskning av elförbrukningen genom energieffektivisering. Dessa fyra scenarier ger en bild av hur elförbrukningen i Sverige kan utvecklas i framtiden.

Nyheter

Den enorma klädjätten H&M planerar att stänga ner fem av sina butiker i Sverige. Butikerna ligger i Malmö, Nacka, Hyllinge och Köpinge. Det har varit ett dåligt kundflöde i just dessa butiker. Enligt H&M:s presskontakt Petra Buchinger är förändrade shoppingvanor stora anledningar till att kontinuerligt förändra och förbättra butikerna. Alltfler shoppar idag på nätet, något som innebär ett mindre kundflöde i de fysiska butikerna. Fem stora H&M-butiker som stängs innebär att många blir av med sina jobb. Men bra att veta är att H&M planerar att öppna upp sex nya butiker i Sverige. Vart dessa kommer att hamna är i nuläget hemligt.

De butiker som stängs är följande:

  • H&M i Köping, ligger i köpcentrumet Big Inn.
  • Butiken i Sickla, själva fastigheten ägs av Atrium Ljungberg.
  • H&M i Caroli i Malmö stänger, köpcentrumet har varit drabbat av flertalet vakanser.
  • H&M i Entré, också i Malmö. När köpcentrumet byggdes om var H&M en av få butiker som stannade kvar. Idag satsar köpcentrumet mer på servicefunktioner än handel, något som drar en annan målgrupp än tidigare.
  • H&M butiken i Hyllinge stänger. Dock är det inte någon stor nyhet eftersom det länge funnits planer på att istället öppna Afound och H&M Outlet här.
Nyheter

Sverige har en arbetslöshet på 6 %. Detta innebär att cirka 329 000 människor som vill och kan jobba inte hittar arbete. Även om arbetslösheten minskat något jämfört med föregående år är det fortfarande stora problem. Ett sätt att sätta fler i arbete är att uppmana unga till yrkesinriktade utbildningar. Enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv gjorde såg man att det stod drygt 2 000 lediga platser i yrkesförberedande program inom bygg- och anläggning. För el- och energiprogrammet fanns närmare 1 500 lediga platser och närmare 2 000 lediga platser för teknikprogrammet. Populära utbildningar är dock ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Detta är två jättebra gymnasiala utbildningar men tyvärr leder de sällan till arbete direkt. Man behöver ofta komplettera med vidareutbildning.

För att sätta unga i arbete uppmanas nu föräldrar att låta barnen gå yrkesinriktade utbildningar. En undersökning som gjordes visade att så få som 10 % av föräldrarna ville att sina barn skulle gå yrkesförberedande linjer. Hela 55 % tyckte barnen skulle gå utbildningar som var högskoleförberedande. Man får stora chanser att komma i arbete direkt efter studierna är färdiga. Mer fokus behöver läggas för att beskriva programmen och göra fler intresserade, särskilt tjejer som är en betydligt mindre grupp inom exempelvis teknikprogrammet.

Nyheter

Nyligen hölls den årliga industrimässan i Hannover (världens största) och partnerland var Sverige. Stefan Löfven var på plats tillsammans med Angela Merkel och det skrevs bland annat ett samarbetsavtal. Tanken är att länderna tillsammans ska samarbeta för att utveckla bilbatterier och andra typer av AI-projekt. Under mässan visades det upp en rad spännande projekt inom genren, exempelvis tennisspelande robotar, stora 3D-skrivare som printar färdiga kajaker och mycket mer. Man satsar enormt mycket på projektet från svensk sida – 16 miljoner kronor vardera från såväl stat som näringsliv. Enligt Stefan Löfven kan detta ge nya jobbtillfällen.

– Det här kan ge möjlighet till fler jobb i Sverige. Pengarna är en god investering.

Årets mässa i Hannover hade ett imponerande antal företag på plats, 6 500 från totalt 75 länder. Mässan hade cirka 220 000 besökare. Från Sverige var storföretag som ABB, SKF och Tetra Pak på plats men det fanns även mindre och nystartade bolag. Från svensk sida vill man visa en röd tråd i småföretagande. De nya bolagen som är på plats får chans att knyta värdefulla kontakter. Under mässan talades det mycket om automatiseringen av arbetsuppgifter. Med hjälp av AI kan man slippa vissa delar av sitt arbete.

Nyheter

Det kommer att ske en stor avtalsrörelse i Sverige under år 2020. Detta kommer påverka minst 2,8 miljoner människor. Detta sker alltså mitt under ett i övrigt osäkert läge när det kommer till konjunkturen som håller på att sakta in farten. Men det är inte bara i Sverige som konjunkturen bromsar, även i utomlands. Detta påverkar exportmarknaden mycket. En del har med utvecklingen av Brexit att göra. De mer än 300 nya avtal som rör det svenska näringslivet kan påverka såväl jobbsituationen som välfärden i hela landet. Löneutveckling uppåt och högre personalkostnader kan bidra till en ännu djupare lågkonjunktur.

För att den svenska välfärden ska fortsätta att utvecklas framåt behöver vi ständigt konkurrera inom näringslivet internationellt, via vår export. Den inhemska marknaden vi har i Sverige är extremt liten jämfört med exporten. Enligt undersökningar som gjorts visade det sig att enbart i Skåne har man exportintäkter så stora som 106 miljarder kronor. Slår man ut detta per invånare ger det 79 000 kronor per år. Det är nu viktigt att den avtalsrörelse som sker ger ansvarsfulla avtal samt att löneutvecklingen vi sett under flera årtionden behöver minska. Ingen fördel för den enskilde arbetaren men otroligt viktigt för en säker välfärd.