Posted in

Ahlsell Sverige AB

Ahlsell Sverige AB är en ledande distributör av installationprodukter, verktyg och förnödenheter för professionella användare inom områdena VVS, el och bygg i Sverige.

Ahlsell Sverige AB – En ledande leverantör av tekniska produkter och tjänster

Ahlsell Sverige AB är ett ledande företag inom teknisk distribution i Sverige. Företaget grundades 1877 och har sedan dess utvecklats till en av de största aktörerna inom sin bransch. Ahlsell Sverige AB erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, VVS, ventilation, industri och personlig skyddsutrustning.

Affärsverksamheten sträcker sig över hela landet och omfattar både försäljning och distribution av produkter. Ahlsell Sverige AB har en stark närvaro på marknaden och samarbetar med både stora och små företag. Företaget är också känt för sin höga kvalitet och sitt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar.

  • Ahlsell Sverige AB är ett ledande företag inom teknisk distribution i Sverige.
  • Företaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, VVS, ventilation, industri och personlig skyddsutrustning.
  • Ahlsell Sverige AB har en stark närvaro på marknaden och är känt för sin höga kvalitet och sitt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar.

Historia och Bakgrund

Grundandet av Ahlsell

Ahlsell Sverige AB grundades 1877 av Johan Bernström i Hallsberg. Företaget började som en liten butik som sålde järnvaror och verktyg. Under 1900-talet expanderade företaget och öppnade flera butiker runt om i Sverige. År 1963 flyttade Ahlsell sitt huvudkontor till Stockholm och etablerade sig på Årstaängsvägen.

Expansion och Ägarskap

Under 2000-talet har Ahlsell genomgått flera ägarförändringar. År 2006 köptes företaget av riskkapitalbolaget Cinven. Tre år senare såldes Ahlsell vidare till Goldman Sachs och Nordic Capital. År 2012 köptes företaget upp av CVC.

Ahlsell har under åren expanderat till att bli en av Nordens ledande distributörer av installation och underhållsprodukter. Företaget har idag över 240 butiker i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Estland.

Ahlsell i Norden

Ahlsell har etablerat sig som en betydande aktör inom installation och underhållsprodukter i Norden. Företaget har en stark närvaro i Sverige, där det har sitt huvudkontor och flera butiker. Ahlsell har också etablerat sig i Norge, Finland, Danmark och Estland.

Ahlsell har genom åren förvärvat flera företag, inklusive Bernström & Co, som grundades av Johan Bernström. Ahlsell har också samarbetat med flera stora aktörer inom branschen, inklusive leverantörer och entreprenörer.

Affärsverksamhet

Ahlsell Sverige AB är en ledande leverantör av produkter och tjänster inom bygg, industri, el, VA, VVS, ventilation och kyl. Företaget har ett brett sortiment av högkvalitativa produkter från välrenommerade leverantörer.

Produktområden

Ahlsell erbjuder ett brett sortiment av produkter inom olika produktområden. Inom bygg erbjuder företaget allt från grundläggande byggmaterial till avancerade verktyg och maskiner. Inom industri erbjuder Ahlsell produkter för både underhåll och produktion. Inom el erbjuder företaget allt från kablar och belysning till elverk och transformatorer. Inom VA och VVS erbjuder Ahlsell produkter för både installation och underhåll. Inom ventilation erbjuder företaget allt från fläktar och filter till kompletta ventilationslösningar. Inom kyl erbjuder Ahlsell produkter för både kyla och värme. Läs även artikeln Stena Recycling AB.

Kundsegment

Ahlsell har ett brett kundsegment, som innefattar allt från stora företag till små entreprenörer och privatpersoner. Företaget har lång erfarenhet av att arbeta med olika kundsegment och har byggt upp en stark relation med sina kunder genom att erbjuda högkvalitativa produkter och utmärkt service.

E-handel och Digitala Tjänster

Ahlsell har en välutvecklad e-handelsplattform som gör det enkelt för kunderna att beställa produkter online. Företaget erbjuder också digitala tjänster som underlättar för kunderna att hantera sina inköp och beställningar. Ahlsell har en stark närvaro på sociala medier och använder sig av digital marknadsföring för att nå ut till nya kunder.

Ahlsell Sverige AB är en pålitlig och erfaren leverantör av produkter och tjänster inom bygg, industri, el, VA, VVS, ventilation och kyl. Företaget har ett brett sortiment av högkvalitativa produkter och erbjuder utmärkt service till sina kunder. Med en stark närvaro på nätet och en välutvecklad e-handelsplattform är Ahlsell väl rustade för att möta framtidens utmaningar.

Organisation och Ledning

Huvudkontor och Logistik

Ahlsell Sverige AB är en ledande distributör av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter till bygg- och industribranschen i Sverige. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, där det arbetar över 2200 anställda.

Ahlsell har också flera logistikcentrum runtom i landet, inklusive centrallagret i Hallsberg. Dessa centrallager och logistikcentrum möjliggör snabb och effektiv distribution av produkter till kunder över hela Sverige.

Ledarskap

Mikael Sundström är VD för Ahlsell Sverige AB sedan 2018. Han har över 20 års erfarenhet inom försäljning och distribution av tekniska produkter och har tidigare arbetat för företag som Sandvik och Atlas Copco.

Sundström har en stark vision för Ahlsell och har fokuserat på att stärka företagets position som den ledande distributören av installationsprodukter i Sverige. Han har också arbetat för att förbättra företagets interna processer och öka effektiviteten i logistik och distribution.

Ahlsell Sverige AB är ett företag med en stark ledning och en dedikerad personalstyrka. Med sitt huvudkontor i Stockholm och flera logistikcentrum runtom i landet, är Ahlsell väl positionerat för att möta behoven hos kunder i hela Sverige.

Marknadsnärvaro

Ahlsell Sverige AB är en av de ledande distributörerna av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för professionella användare i Norden och Baltikum. Företaget har en stark marknadsnärvaro i hela regionen och har etablerat sig som en pålitlig leverantör av högkvalitativa produkter och tjänster.

Butiker och Försäljningskontor

Ahlsell Sverige AB har ett stort antal butiker och försäljningskontor i hela regionen, inklusive Sverige, Finland, Norge, Estland, Polen och Danmark. Dessa butiker och försäljningskontor är strategiskt belägna för att möta behoven hos professionella användare och ge dem tillgång till ett brett utbud av produkter och tjänster.

Ahlsell Sverige AB butiker och försäljningskontor är bemannade med kunniga och erfarna medarbetare som är dedikerade till att hjälpa kunderna att hitta de bästa lösningarna för deras behov. Företaget erbjuder också en rad olika tjänster, inklusive rådgivning, utbildning och teknisk support, för att hjälpa kunderna att få ut det mesta av sina produkter.

Internationell Expansion

Ahlsell Sverige AB har också expanderat internationellt genom förvärv och etablering av nya verksamheter. Företaget äger Ahlsell Norge AS och Ahlsell Oy, vilket ger dem en stark närvaro i Norge och Finland. Ahlsell Sverige AB har också etablerat sig i Estland och Polen genom förvärv av lokala företag.

Ahlsell Sverige AB internationella expansion har gjort det möjligt för företaget att erbjuda sina produkter och tjänster till en bredare kundbas och stärka sin position som en ledande distributör av installationsprodukter och verktyg i Norden och Baltikum.

Sammanfattningsvis har Ahlsell Sverige AB en stark marknadsnärvaro i hela regionen, med ett stort antal butiker och försäljningskontor som är strategiskt belägna för att möta behoven hos professionella användare. Företagets internationella expansion har också gjort det möjligt för dem att erbjuda sina produkter och tjänster till en bredare kundbas och stärka sin position som en ledande distributör av installationsprodukter och verktyg i Norden och Baltikum.

Affärsrelationer och Partnerskap

Leverantörer och Partners

Ahlsell Sverige AB har ett brett nätverk av leverantörer och partners som de samarbetar med för att kunna erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster till sina kunder. Företaget strävar alltid efter att ha goda relationer med sina leverantörer och partners för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser och ett brett utbud av produkter.

Ahlsell Sverige AB har ett starkt kundlöfte som innebär att de alltid strävar efter att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster till sina kunder. Företaget har ett brett utbud av produkter och tjänster som är anpassade efter kundernas behov och önskemål.

Kundrelationer

Ahlsell Sverige AB är mycket måna om sina kunder och strävar alltid efter att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser. Företaget har ett brett utbud av produkter och tjänster som är anpassade efter kundernas behov och önskemål.

Ahlsell Sverige AB har en tydlig prissättning på sina produkter och tjänster för att göra det enkelt för kunderna att förstå kostnaden för sina inköp. Företaget erbjuder också enkel och smidig fakturering genom att skicka fakturor elektroniskt till sina kunder.

Hållbarhet och Socialt Ansvar

Miljöinitiativ

Ahlsell Sverige AB har en stark miljöprofil och ett stort engagemang för hållbarhet. Företaget har satt upp ambitiösa mål för att minska sin klimatpåverkan och har bland annat anslutit sig till Science Based Target Initiative (SBTi) för att säkerställa att deras klimatmål är vetenskapligt baserade och i linje med Parisavtalet.

Företaget arbetar också aktivt för att minska sin energiförbrukning genom att använda energieffektiv teknik och genom att optimera sina logistiklösningar. De har också implementerat en återvinningspolicy för att minska avfallet och öka återanvändningen av material.

Samhällsengagemang

Ahlsell Sverige AB tar också sitt sociala ansvar på allvar och har ett starkt engagemang för samhället. Företaget stödjer flera organisationer och initiativ som arbetar för att förbättra samhället och miljön.

Ahlsell Sverige AB har också ett internt program för att stödja och uppmuntra sina anställda att delta i volontärarbete och andra samhällsengagerade aktiviteter. Företaget ser detta som ett sätt att bidra till samhället och samtidigt främja en positiv företagskultur.

Sammanfattningsvis har Ahlsell Sverige AB en stark miljöprofil och ett stort engagemang för hållbarhet och samhällsengagemang. Företaget har satt upp ambitiösa mål för att minska sin klimatpåverkan och arbetar aktivt för att minska sin energiförbrukning och öka återanvändningen av material. Ahlsell Sverige AB tar också sitt sociala ansvar på allvar och stödjer flera organisationer och initiativ som arbetar för att förbättra samhället och miljön.

Produkter och Tjänster

Ahlsell Sverige AB är en av de ledande leverantörerna av produkter och tjänster inom verktyg, bygg- och anläggningsmaterial, teknisk installation och förnödenheter. Företaget har ett brett sortiment av högkvalitativa produkter och tjänster som möter behoven hos både professionella och privata kunder.

Verktyg och Maskiner

Ahlsell erbjuder ett omfattande sortiment av verktyg och maskiner som är av högsta kvalitet. I sortimentet finns allt från handverktyg till avancerade maskiner för industriellt bruk. Företaget har ett stort utbud av verktyg från ledande tillverkare och kan erbjuda skräddarsydda lösningar för olika branscher och verksamheter.

Bygg- och Anläggningsmaterial

Ahlsell har ett brett sortiment av bygg- och anläggningsmaterial som möter behoven hos både stora och små projekt. Företaget erbjuder allt från grundläggande byggmaterial till avancerade lösningar för specialprojekt. Ahlsell har ett starkt fokus på kvalitet och hållbarhet, och företaget arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan.

Teknisk Installation

Ahlsell är en ledande leverantör av teknisk installation och kan erbjuda skräddarsydda lösningar för olika verksamheter och branscher. Företaget har ett brett sortiment av produkter och tjänster inom områden som el, värme, ventilation och kyla. Ahlsell erbjuder även utbildningar och kurser för att hjälpa sina kunder att hålla sig uppdaterade på den senaste tekniken och utvecklingen inom området.ahlsell-sverige-ab

Ahlsell Sverige AB är en pålitlig partner för både professionella och privata kunder. Företaget har ett starkt fokus på kvalitet och hållbarhet, och kan erbjuda skräddarsydda lösningar som möter behoven hos olika branscher och verksamheter.

Ekonomisk Översikt

Omsättning och Finansiell Stabilitet

Ahlsell Sverige AB är en ledande distributör av installations- och industrimaterial i Sverige. Företaget har visat en stadig tillväxt under de senaste åren och har en omsättning på över 10 miljarder kronor.

Under 2023 ökade företagets omsättning med 8,5% jämfört med föregående år. Detta kan tillskrivas en ökning i efterfrågan på företagets produkter och tjänster, samt en stark marknadsposition.

Ahlsell Sverige AB är också finansiellt stabil med en soliditet på 50,3%. Företaget har en god kassaflödesposition och en låg skuldsättningsgrad, vilket ger en stark grund för framtida tillväxt och investeringar.

Företaget har en stark leveranskedja som möjliggör snabb och effektiv leverans av produkter till kunder över hela landet. Ahlsell Sverige AB har också en bred produktportfölj som inkluderar allt från VVS-material till verktyg och personlig skyddsutrustning.

Sammanfattningsvis är Ahlsell Sverige AB en stark aktör på marknaden med en stabil ekonomisk grund och en stark leveranskedja. Företagets breda produktportfölj och starka marknadsposition gör det till en pålitlig partner för kunder inom installations- och industrisektorn.

Varumärke och Marknadsföring

Digital Närvaro

Ahlsell Sverige AB har en stark digital närvaro på sociala medier som LinkedIn, Facebook och Instagram. Företaget använder dessa plattformar för att marknadsföra sina produkter och tjänster, samt för att kommunicera med kunder och samarbetspartners. På LinkedIn har Ahlsell en företagssida där de delar nyheter, artiklar och annan relevant information om företaget och dess verksamhet. Företaget är också aktivt på Facebook och Instagram, där de delar bilder och videor av sina produkter och tjänster.

Reklam och Kommunikation

Ahlsell Sverige AB använder en rad olika marknadsföringskanaler för att nå ut till potentiella kunder och samarbetspartners. Företaget annonserar regelbundet i branschtidningar och på andra relevanta plattformar. Ahlsell har också en välutvecklad webbplats där kunder kan hitta information om företagets produkter och tjänster, samt beställa dessa online. Företaget kommunicerar också regelbundet med sina kunder och samarbetspartners via e-post och andra digitala kanaler.

Ahlsell Sverige AB har en tydlig och professionell marknadsföringsstrategi som fokuserar på att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster till sina kunder. Företaget har en stark närvaro på sociala medier och använder en rad olika marknadsföringskanaler för att nå ut till potentiella kunder och samarbetspartners.

Dotterbolag och Förvärv

Ahlsell Sverige AB är ett av de ledande företagen inom teknisk distribution i Norden. Företaget har genom åren expanderat genom att förvärva olika dotterbolag och integrera dem i sin verksamhet.

Inhemsk Expansion

Ett av de mest betydande förvärven som Ahlsell Sverige AB har gjort är av Gelias verksamhet i Sverige. Gelia är en av Sveriges ledande leverantörer av VVS-produkter och förvärvet har bidragit till att stärka Ahlsells position inom denna sektor.

Ahlsell Sverige AB har även förvärvat Ågrens i Sverige, ett företag som är specialiserat på verktyg och maskiner. Ågrens har en stark position på marknaden och förvärvet har bidragit till att bredda Ahlsells produktportfölj.

Nordisk Integration

Ahlsell Sverige AB har även förvärvat flera företag utanför Sverige, såsom Boliden AB i Norge och Trelleborg AB i Danmark. Dessa förvärv har bidragit till att stärka Ahlsells position i Norden och öka företagets närvaro på den nordiska marknaden.

För att ytterligare stärka sin position i Norden har Ahlsell Sverige AB även integrerat Tibnor Industrivaruhus i sin verksamhet. Tibnor Industrivaruhus är en av de största leverantörerna av stål och metaller i Norden och integrationen har bidragit till att stärka Ahlsells produktportfölj inom detta område.

Sammanfattningsvis har Ahlsell Sverige AB genom sina förvärv och integrationer stärkt sin position på marknaden och breddat sin produktportfölj. Företaget fortsätter att expandera och söka nya möjligheter för tillväxt.

Logistik och Distribution

Transport och Lagerhantering

Ahlsell Sverige AB är en av de ledande distributörerna av installationsprodukter, verktyg och maskiner i Sverige. För att leverera produkterna till kunderna på ett effektivt sätt, har Ahlsell en välorganiserad logistik- och distributionsprocess.

Transport är en viktig del av Ahlsells logistikprocess. Företaget har en stor fordonsflotta som består av lastbilar och mindre fordon. Dessa fordon används för att transportera produkterna från Ahlsells centrala lager till olika regioner och städer i Sverige. Ahlsell använder också tredjepartslogistikföretag för att säkerställa snabba och effektiva leveranser.

Lagerhantering är en annan viktig del av Ahlsells logistikprocess. Företaget har ett centrallager som ligger i Hallsberg. Detta lager har en yta på över 100 000 kvadratmeter och rymmer över 100 000 produkter. Ahlsell använder avancerade lagerhanteringssystem för att hantera och spåra produkterna på lagret. Detta gör det möjligt för företaget att snabbt hitta och skicka produkterna till kunderna.

Ahlsell har också ett antal mindre lager runt om i Sverige för att säkerställa snabba leveranser till kunderna. Dessa lager är strategiskt placerade för att minska leveranstiderna och förbättra kundupplevelsen.

Sammanfattningsvis har Ahlsell en välorganiserad logistik- och distributionsprocess som möjliggör snabba och effektiva leveranser till kunderna. Företaget har en stor fordonsflotta och avancerade lagerhanteringssystem som säkerställer att produkterna levereras på ett säkert och effektivt sätt.

Företagskultur och Arbetsmiljö

Anställdas Utveckling och Välbefinnande

Ahlsell Sverige AB är en arbetsplats som värnar om sina anställdas utveckling och välbefinnande. Företaget har en stark företagskultur som präglas av öppenhet, samarbete och respekt för varje individ.

För att säkerställa att alla anställda får möjlighet att utvecklas och växa inom företaget, erbjuder Ahlsell regelbundet utbildningar och kurser. Dessutom har företaget en individuell utvecklingsplan för varje anställd, där mål och utvecklingsområden diskuteras och fastställs.

För att främja en god arbetsmiljö har Ahlsell också implementerat en rad åtgärder. Detta inkluderar regelbundna arbetsmiljöundersökningar, där anställda får möjlighet att ge feedback och förslag på förbättringar. Företaget har också en nolltolerans mot trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen.

Ahlsell har också en tydlig policy för att främja hälsa och välbefinnande hos sina anställda. Detta inkluderar friskvårdsbidrag och regelbunden hälsokontroll för alla anställda.

Sammanfattningsvis kan det sägas att Ahlsell Sverige AB är en arbetsplats som värnar om sina anställdas utveckling och välbefinnande. Genom att erbjuda utbildningar, främja en god arbetsmiljö och främja hälsa och välbefinnande, skapar företaget en positiv och produktiv arbetsmiljö för alla sina anställda.

Vanliga frågor

Hur kan jag handla i Ahlsells webbshop?

För att handla i Ahlsells webbshop behöver du skapa ett konto på deras hemsida och logga in. Därefter kan du söka efter produkter och lägga till dem i din varukorg. När du är klar med ditt köp kan du välja att betala med kort, faktura eller direktbetalning via bank. Liknande artikel Infracom Communications AB.

Vilka typer av produkter erbjuder Ahlsell?

Ahlsell erbjuder ett brett sortiment av produkter inom områden som el, VVS, ventilation, bygg och industri. De har både egna varumärken och produkter från andra tillverkare.

Är det möjligt för en privatperson att göra inköp hos Ahlsell?

Ahlsell riktar sig främst till företag och organisationer, men det är möjligt för privatpersoner att handla hos dem också. Du behöver dock skapa ett konto och ange ditt personnummer för att kunna handla.

Vilket sortiment av VVS-artiklar finns tillgängligt hos Ahlsell?

Ahlsell har ett stort sortiment av VVS-artiklar, inklusive rör, kopplingar, pumpar, ventiler och värmepumpar. De erbjuder också tjänster som VVS-projektering och installation.

Hur kan jag komma i kontakt med Ahlsell för förfrågningar?

Du kan kontakta Ahlsell via deras hemsida, telefon eller e-post. De har också flera fysiska butiker runt om i landet där du kan få personlig hjälp och rådgivning.

I vilka länder är Ahlsell verksamt?

Ahlsell är verksamt i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Ryssland. De har över 240 butiker och sysselsätter mer än 5 000 personer.

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.