Posted in

Ascelia Pharma Aktie

Ascelia Pharma är ett bioteknikföretag fokuserat på onkologiska behandlingar, vars aktie handlas på Nasdaq Stockholm under symbolen ACE.

Ascelia Pharma Aktie: En analys av den senaste marknadsutvecklingen

Ascelia Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på att utveckla och kommersialisera specialläkemedel för onkologi, och särskilt de som möter medicinska behov som inte tillgodosetts. Företaget har sitt ursprung i Sverige och har sedan dess vuxit för att bli en aktör av intresse på den globala farmaceutiska marknaden, med en produktportfölj som innehåller innovativa behandlingar för cancerpatienter som kämpar med sällsynta och svårbehandlade sjukdomar.

Aktier i Ascelia Pharma handlas på Nasdaq Stockholm, och investerare visar intresse för företagets potential inom onkologi. Med en balans av vetenskaplig expertis och affärsmässig strategi arbetar företaget aktivt för att driva utvecklingen av sin portfölj framåt. Ascelia Pharmas engagemang för forskning och utveckling avancerar kontinuerligt, med målet att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter samtidigt som de ger värde till sina aktieägare.

Key Takeaways

 • Ascelia Pharma specialiserar sig på att utveckla läkemedel inom onkologi.
 • Företaget är listat på Nasdaq Stockholm och attraherar investerare.
 • Ascelia Pharmas fokus ligger på innovation och att möta outtömda medicinska behov.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett specialiserat läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av nya behandlingar för sjukdomar som saknar tillfredsställande behandlingsalternativ. Företaget har sitt globala huvudkontor i den dynamiska staden Malmö, Sverige, och dess aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm. Denna artikel är även relevant för ämnet Vicore Pharma Aktie.

Globalt huvudkontor och Börsinformation

Huvudkontor:
Stad: Malmö, Sverige

Börsinformation:
Marknad: Nasdaq Stockholm
Ticker: ACE

Klinisk Utveckling av Läkemedelskandidater

Ascelia Pharma har flera läkemedelskandidater i klinisk utveckling. Deras forskning är inriktad på att möta det akuta behovet av behandlingar inom sina valda terapiområden. Varje kandidat genomgår rigorösa kliniska prövningar för att säkerställa effektivitet och säkerhet innan de når marknaden.Ascelia Pharma aktie kan vara intressant för investerare som söker möjligheter inom onkologi och sällsynta sjukdomar.

Produktportfölj

Ascelia Pharma har utvecklat en portfölj med produkter inriktade på att möta behoven hos patienter med sällsynta onkologiska sjukdomar. Bolagets fokus ligger på att tillhandahålla nyskapande behandlingar som kan förbättra livskvaliteten för denna patientgrupp.

Mangoral

Mangoral är ett kontrastmedel avsett för magnetisk resonanstomografi (MRI). Det är speciellt framtaget för att användas hos patienter med nedsatt njurfunktion där andra kontrastmedel kan innebära en risk. Mangoral har erhållit status som föräldraläkemedel (orphan drug) vilket understryker dess potential att tillgodose ett outnyttjat medicinskt behov.

Oncoral

Oncoral är en innovativ tablettformulering av en känd cytostatika, utvecklad för daglig oral administrering för behandling av avancerad magsäckscancer. Behandlingen syftar till att erbjuda en mer bekväm och säker administrationsväg för patienter, vilket kan förbättra patientens upplevelse och resultat.

Orviglance

Orviglance är ett produktkandidat som Ascelia Pharma förväntar sig kommer spela en viktig roll för övervakning av behandlingsrespons hos patienter med sällsynta onkologiska sjukdomar. Orviglance skapar förutsättningar för bättre behandlingsbeslut genom att bidra till ökad precision i responsutvärderingen.

Investeringsinformation

Investeringsinformationen om Ascelia Pharma Aktie ger en översikt över de viktigaste aspekterna som investerare bör ha kännedom om, inklusive aktuella kurser och handelsinformation samt relevant skatt och reguleringar som påverkar aktien.

Kurse och Handel

Aktiens handelsaktiviteter är centrala för investerare att följa. Kursen för Ascelia Pharma Aktie varierar under handelsdagen och är beroende av både fundamentala förhållanden och marknadens sentiment. Investeringsspecifika data som P/E-tal och utdelning spelar också en roll i aktiens attraktivitet. Handelsinformation för Ascelia Pharma kan enkelt följas på olika finansiella plattformar och börser där aktien är listad.

 1. Handelsplattformar: Namnen på de plattformar där aktien kan handlas.
 2. Kurstrender: Historiska kursrörelser och aktuell kurs.

Skatt och Reguleringar

Skatt på investeringar och tillämpliga reguleringar är viktiga att förstå när man investerar i aktier. I Sverige påverkar kapitalvinstskatten avkastningen på investeringar i Ascelia Pharma Aktie. Reguleringar fastställda av Finansinspektionen kan även inverka på möjligheterna att hålla och handla med aktien. Investerare bör hålla sig uppdaterade kring lagändringar och skatteförändringar som kan påverka deras beskattning. Här finns en artikel på samma tema: Eolus Vind Aktie.

 • Kapitalvinstskatt: Den procentandel som tas ut av staten på realiserade vinsterna från aktiehandel.
 • Reguleringar: Lagar och regler som påverkar handeln med aktien.

Ascelia Pharms Engagemang

Ascelia Pharma är engagerat i genomförandet av innovativa lösningar inom bioteknik för att adressera ouppfyllda medicinska behov. Bolagets fokus ligger på utveckling av nya läkemedel som kan erbjudas som behandling där det idag råder brist på effektiva alternativ.

Innovation i Biotechnik

Ascelia Pharma utmärker sig för sin satsning på bioteknologisk innovation. Genom ett dedikerat arbete med forskning och utveckling är bolaget en del av framkanten när det gäller att skapa nya, banbrytande läkemedel. Deras produktportfölj innehåller projekt som syftar till att leverera både effektivitet och säkerhet i behandlingen av olika sjukdomstillstånd.

 • Projekt i Pipeline:
  • Nyttan av riktad terapi
  • Relaterade patent och skydd för innovationer

Adressering av Ouppfyllda Medicinska Behov

Det centrala i Ascelia Pharmas engagemang är att adressera ouppfyllda medicinska behov inom sjukvården. Dem satsar på utveckling av läkemedel för särskilda patientgrupper som idag saknar adekvata behandlingsalternativ. Genom att rikta in sig på dessa specifika områden, arbetar de för att göra en avgörande skillnad i livet för patienter.

 • Fokusområden:
  • Sjukdomar med få eller inga behandlingsalternativ
  • Utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.