Posted in

Assa Abloy Aktie

Assa Abloy aktie är en populär investering som representerar världsledande lås- och säkerhetslösningar.

Assa Abloy Aktie: En analys av låstillverkarens marknadsposition

Assa Abloy är ett ledande företag inom lås- och säkerhetslösningar och är börsnoterat på OMX Stockholm. Grundat 1994 genom en fusion mellan ASSA i Sverige och Abloy i Finland, har bolaget vuxit både organiskt och genom en rad förvärv. Företaget erbjuder ett brett spektrum av produkter som inkluderar mekaniska och elektromekaniska lås, digitala säkerhetslösningar och automatiska dörrsystem. Deras innovationer och förmåga att anpassa produkter efter kundbehov har bidragit starkt till dess position på marknaden.

Med en närvaro i över 70 länder och en försäljningsorganisation som täcker större delen av världen, har Assa Abloy ett brett internationellt fotavtryck. Företaget är uppdelat i flera divisioner som fokuserar på olika marknader och kundsegment, vilket ger en diversifierad inkomstkälla och stabilitet. Aktieinformationen är avgörande för investerare då den ger insikt i företagets finansiella tillstånd och framtidsutsikter.

Key Takeaways

 • Assa Abloy är ett globalt företag inom lås- och säkerhetsbranschen med en diversifierad produktportfölj.
 • Företaget har en stark försäljnings- och marknadsnärvaro över hela världen.
 • Aktieinformation är central för investerare som överväger att investera i företaget.

Assa Abloy AB företagsprofil

Assa Abloy AB är en global ledare inom lås- och säkerhetslösningar. Företaget har genom sin historia och en rad förvärv etablerat en stark närvaro på marknader i Europa, Asien och Amerika.

Historik och utveckling

Assa Abloy grundades 1994 genom en sammanslagning av de svenska företagen ASSA och Abloy från Finland. Sedan dess har företaget expanderat genom både organisk tillväxt och en rad strategiska förvärv. Detta inkluderar bolag som Yale, Chubb och HID Global, vilket har stärkt dess portfölj och globala räckvidd. Liknande artikel Clean Industry Solutions Aktie.

Kärnverksamheter

Assa Abloy AB är indelat i flera kärnverksamheter som inkluderar mekaniska och elektromekaniska lås, digitala säkerhetslösningar och dörrautomatik. Deras produkter och tjänster används i en rad olika segment, från bostäder till kommersiella fastigheter och offentliga institutioner.

 • Mekaniska lås
 • Elektromekaniska lås
 • Digitala säkerhetslösningar
 • Dörrautomatik

Marknadstillväxt i Europa, Asien och Amerika

Assa Abloy-aktien är en populär investering inom lås- och säkerhetsbranschen, känd för sin stabilitet och innovation.Assa Abloys tillväxt har varit anmärkningsvärd i Europa, där företaget har en stark marknadsnärvaro. De har även lyckats etablera sig i Asien och Amerika, med framgång genom anpassning till lokala marknadskrav och förvärv som ökar deras närvaro. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm och är en del av OMXS30 index, vilket understryker företagets finansiella stabilitet och tillväxtpotential.

Aktieinformation

I denna sektion ges en översikt över Assa Abloy Aktiens nyckeldata, inklusive dess historiska kursutveckling och ISIN-kodens funktion. Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Oscar Properties Aktie.

Aktiekursens historik

Assa Abloy Aktiens prisutveckling speglar företagets ekonomiska framsteg och marknadens förtroende. Historiken presenterar insikter om aktiens prestation över tiden, vilket hjälper investerare att fatta välinformerade beslut.

Exempel på Aktiekursutveckling:

År Genomsnittligt Aktiepris (SEK)
2021 250
2022 230
2023 240

Ovanstående data är hypotetiska och endast för demonstrationsändamål.

ISIN-kod och dess betydelse

Varje aktie identifieras av en unik ISIN-kod (International Securities Identification Number), vilket möjliggör spårning och handel på global nivå. Assa Abloys ISIN-kod består av bokstäver och siffror som anger både ursprungsland och specifik aktie.

Assa Abloy Aktiens ISIN-kod: SE0007100581

Koden anger att det är en svensk aktie, där ’SE’ representerar Sverige som landskod, följt av en alfanumerisk kombination som är unik för Assa Abloy.

Assa Abloy divisioner och produkter

Assa Abloy är uppdelat i en mångfald av divisioner med fokus på olika säkerhetslösningar, däribland entré- och säkerhetssystem samt låsprodukter. Dessa divisioner är centrala för att erbjuda anpassade produkter för både kommersiell och privat användning.

Entrance Systems-divisionen

Entrance Systems-divisionen specialiserar sig på automatiserade lösningar för ingångspartier. De erbjuder produkter som:

 • Automatiska dörröppnare:
  • Skjutdörrsautomatik
  • Vikdörrsautomatik
 • Tillträdeskontrollsystem:
  • Sensorer och identifikationssystem
  • säkerhetskaruseller och snabbgångar

Säkerhetssystem och låsprodukter

Denna del är fokuserad på högkvalitativa säkerhetsprodukter och tjänster för skydd av egendom och personlig säkerhet. Produkter och lösningar inkluderar:

 • Traditionella lås och moderna låssystem:
  • Cylinder- och kodlås
  • Elektromekaniska och digitala lås
 • Integrerade säkerhetssystem:
  • Övervakningssystem
  • Larmsystem

Produkterna utvecklas ständigt för att möta marknadens förändrande krav och erbjuda avancerad teknologi inom säkerhetssektorn.

Investering i Assa Abloy

Investerare kan överväga en rad finansiella och strategiska faktorer när de undersöker Assa Abloy AB som en potentiell investering. Assa Abloy, världsledande inom lås- och säkerhetslösningar, erbjuder aktier som kan vara intressanta för både långsiktiga investerare och de som söker branschdiversifiering.

Finansiell analys

Assa Abloy AB har visat på stark finansiell prestanda med stadig omsättningstillväxt och god lönsamhet. Företagets nyckeltal kan analyseras för att utvärdera dess finansiella hälsa och investeringspotential:

 • Tillväxt: Företaget har en historik av konsekvent omsättningstillväxt.
 • Marginaler: Assa Abloy har behållit stabila marginaler över tid.
 • Utdelningspolicy: Företaget har en tydlig utdelningspolicy och har kontinuerligt levererat utdelningar till sina aktieägare.
 • Skuldsättningsgrad: En jämförande analys av Assa Abloys skuldsättningsgrad med branschstandarden kan ge insikt i dess finansiella stabilitet.

Framtida potential och risker

Analyser av Assa Abloys framtida potential måste väga in olika faktorer som kan påverka företagets prestanda:

 • Marknadstillväxt: Förvärv har historiskt varit en motor i Assa Abloys tillväxt, och marknadsexpanderingsstrategier fortsätter att spela en viktig roll.
 • Innovationer: Företagets satsning på teknik och innovationer är avgörande för att behålla sin ledande position på marknaden.
 • Konkurrens: Konkurrenternas rörelser och marknadsdynamik måste beaktas.
 • Marknadsrisker: Som ett globalt företag påverkas Assa Abloy av makroekonomiska faktorer, inklusive valutarörelser och ekonomiska cykler.

Investering i Assa Abloy AB kräver en noggrann analys av dessa och andra faktorer för att bedöma aktiens potential och riskprofil.

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.