Posted in

Så skapar du nyhetsvärde med din pressrelease

Skapa nyhetsvärde med din pressrelease

Så skapar du nyhetsvärde med din pressrelease – En guide till effektiv PR

Att skapa nyhetsvärde med en pressrelease är avgörande för att fånga journalistens intresse. Nyckeln ligger i att presentera ett pressmeddelande som inte bara informerar utan också engagerar och övertygar om dess relevans. Det börjar med att klargöra nyheten och dess betydelse för en större publik, se till att det finns en tydlig nyhetsvinkel som tilltalar målgruppen på ett konkret sätt.

För att en pressrelease ska resultera i publicitet, måste den vara välstrukturerad och innehållsrik. Det viktigaste budskapet bör presenteras tidigt i texten, så att även om en redaktör väljer att korta ner innehållet, är den centrala nyheten intakt. Det är också viktigt att pressreleasen är anpassad till den tänkta mottagaren, med en tonalitet och information som matchar deras publik och bevakningsområde.

Utöver att lyfta fram nyheten, är det viktigt att pressreleasen är faktabaserad och erbjuder konkreta detaljer och citat som journalister kan använda för att bygga sina egna berättelser. Genom att inkludera relevant information och göra det enkelt för journalister att hitta vinklar för sina artiklar, ökar chansen betydligt för att pressreleasen ska resultera i fruktbar publicitet.

Vad är Nyhetsvärde?

Nyhetervärde är kärnan i journalistik och presskommunikation, avgörande för huruvida en berättelse anses vara värd att rapportera om.

Definitionen av Nyhetsvärde

Nyhetervärde refererar till det inneboende intresset och betydelsen av en händelse, idé eller ämne för publiken. Det bestämmer vad som blir nyheter och vad som inte når fram till media och läsarna. En händelse med högt nyhetervärde är något som lockar uppmärksamhet och engagerar mottagaren genom sin aktualitet och relevans.

Nyckelfaktorer för Nyhetsvärde

Det finns specifika faktorer som ofta utgör grunden för att ett ämne har nyhetsvärde:

 • Aktualitet: Händelser som nyligen har inträffat eller som pågår just nu.
 • Relevans: Information som berör en stor del av publiken eller en specifik målgrupp djupt.
 • Unikhet: Saker som är ovanliga, första gången något händer eller sensationella.

Nyheternas värde ökar också om de innehåller:

 • Kända personer eller entiteter: Inblandning av välkända företag eller personligheter.
 • Nära anslutning: Geografisk närhet till händelsen eller kulturell anknytning till ämnet.

En pressrelease bör utformas med dessa faktorer i åtanke för att maximera dess nyhetsvärde och därmed chansen för publicitet.

Skapande av En Kraftfull Rubrik

Att skapa en kraftfull rubrik innebär att välja rätt ord som engagerar läsaren och att använda principer för sökmotoroptimering (SEO) för att optimera synligheten i sökmotorer som Google.

Välja Rätt Ord

En rubrik ska vara insiktsfull och fånga läsarens uppmärksamhet direkt. Vikten av att välja rätt ord kan inte underskattas, då rubriken fungerar som en hook som lockar till fortsatt läsning. Konkreta och emotionellt laddade ord har visat sig vara effektiva för att väcka intresse. De bör vara beskrivande och samtidigt korta och koncisa för att rymmas på en rad och för att lätt kunna fångas upp av ögat.

 • Exempel på ordval för en kraftfull rubrik:
  • Nydanande
  • Genombrott
  • Exklusiv inblick
  • Först med att avslöja

Användning av SEO i Rubriken

SEO-optimering av rubriken hjälper innehållet att ranka högre i sökmotorer som Google, vilket i sin tur ökar chansen för materialet att läsas av en bredare publik. Nyckelordet eller frasen bör vara tydligt placerat i rubriken och matcha de sökord som den avsedda målgruppen använder när de söker efter relevant innehåll. Det är viktigt att balansera SEO och läsbarhet – rubriken bör fortfarande låta naturlig och lockande.

 • SEO-tips för rubriken:
  1. Använd primära nyckelord i början av rubriken.
  2. Undvik att fylla rubriken med för många nyckelord, nyckelordsstoppning minskar läsbarheten och kan straffas av sökmotorer.
  3. Forska vilka relaterade sökord som kan inkluderas.
  4. Testa rubriken med SEO-verktyg för att utvärdera dess potentiella sökmotorsynlighet.

Den Perfekta Ingressen

En välformulerad ingress är avgörande för att väcka nyfikenhet och förmedla pressreleasens kärna snabbt och effektivt. Den bör vara kort och innehållsrik för att omedelbart locka läsarens intresse.

Betydelsen av En Stark Ingress

En stark ingress fungerar som en försmak av den kommande texten och måste därför vara väl genomtänkt. Den första uppgiften för en ingress är att sätta tonen för hela pressreleasen och ge läsaren en anledning att fortsätta läsa. Den andra uppgiften är att effektivt kommunicera nyhetsvärdet; det är den första beröringspunkten där läsaren bedömer innehållets relevans.

Exempel på Effektiva Ingresser

Effektiva ingresser delar ofta liknande egenskaper:

 • Korthet: En ideal ingress är ofta förslagsvis mellan 25-40 ord lång.
 • Nyfikenhet: De väcker läsaren att vilja veta mer om nyheten.

Här är ett bra exempel på en effektiv ingress:

”Med en innovation som revolutionerar branschen, XYZ-företaget introducerar den första självständiga ekologiska drönaren.”

Detta exempel är kort, direkt och skapar en känsla av nyfikenhet utan att avslöja för mycket, vilket uppmuntrar läsaren att dyka djupare in i texten.

Uppbyggnad av Pressmeddelandet

Ett välstrukturerat pressmeddelande med en neutral ton kan avgöra huruvida medier väljer att uppmärksamma din nyhet. Det är kritiskt att följa en professionell format standard och att välja ett språkbruk som reflekterar innehållet klart och korrekt.

Struktur och Format

Ett pressmeddelande bör inledas med företagets, organisationens eller individens logotyp och en översiktlig rubrik som tydligt anger ämnet. Det är viktigt att datera pressmeddelandet och inkludera kontaktinformation. Strukturen följer sedan en traditionell disposition:

 • Rubrik: Fånga läsarens intresse med en precis och koncis rubrik.
 • Ingress: En kort sammanfattning av det viktigaste budskapet.
 • Huvudtext: Detaljerade punkter som besvarar de grundläggande frågorna: vem, vad, var, när, varför och hur.
 • Citat: Ge rum för ett eller flera personliga citat som stärker budskapet.
 • Avslutning: Avsluta med en ”boilerplate” – en standardbeskrivning av företaget eller organisationen.
 • Kontaktinformation: Slutligen en upprepning av relevant kontaktinformation för uppföljning.

Formatet ska vara lättnavigerat och översiktligt för att snabbt kunna ge mottagaren en tydlig bild av nyhetens värde.

Språk och Tonality

Språket i ett pressmeddelande bör vara klart och direkt utan överdrivna formuleringar. Det ska återspegla:

 • Klarhet: Tydliga och välformulerade meningar som enkelt kan förstås.
 • Neutralitet: En objektiv ton som undviker subjektiva omdömen eller marknadsföringsspråk.
 • Precision: Certifiera att alla fakta är korrekta och att ingen viktig information utelämnas.
 • Professionalism: Korrekt språkbruk och grammatik är centralt för att upprätthålla trovärdighet.

Tonen ska förmedla förtroende och expertis utan att tappa läsaren i onödig jargong eller teknisk terminologi. Det ökar chansen att pressmeddelandet tas emot positivt av journalister och branschfolk.

Viktiga Element i Pressmeddelandet

Ett framgångsrikt pressmeddelande innehåller flera kritiska delar som säkerställer dess nyhetsvärde. De två avgörande komponenterna är att inkorporera relevant fakta och använda citat för att förstärka budskapet.

Inkludera Relevant Fakta

Det är essentiellt att ett pressmeddelande innehåller korrekt och relevant fakta som ger tyngd till nyheten. Faktarutor används ofta för att framhäva dessa punkter och ge läsaren en snabb översikt av den viktigaste informationen.

Exempel på releventa fakta i en faktaruta kan vara:

 • Datum för händelsen: XX oktober 20XX
 • Plats: Stockholm, Sverige
 • Nybörjande företag: Innovativa Produkter AB
 • Händelsens kärnpunkt: Lansering av en banbrytande mjukvaruprodukt

Att Använda Citat

Citat tillför personliga åsikter och insikter som kan göra innehållet mer levande och trovärdigt. När chefer eller branschexperter citeras ger det pressmeddelandet en mänsklig röst och kan förtydliga eller belysa de fakta som presenteras.

Ett effektivt citat skulle kunna vara:Med vår nya mjukvara revolutionerar vi sättet företag automatiserar sina processer,” säger Anna Svensson, VD för Innovativa Produkter AB.

Kontaktinformation och Länka Strategi

En välplanerad strategi för kontaktinformation och länkar är avgörande för att göra din pressrelease lättillgänglig och engagerande. Det ökar chanserna att journalister och läsare tar kontakt och följer upp på berättelsen.

Hur och Var att Inkludera Kontaktdetaljer

Kontaktuppgifterna bör vara lättillgängliga i pressreleasen för att snabbt etablera en kontaktväg mellan avsändaren och mottagaren. Kontaktdetaljer bör inkludera:

 • Namn: Tydlig angivelse av presskontaktens fullständiga namn.
 • Telefonnummer: Ett väl synligt och korrekt telefonnummer för omedelbar kontakt.
 • E-post: En professionell e-postadress för fördjupade förfrågningar och uppföljningar.

Dessa uppgifter bör placeras både högst upp i dokumentet, vanligtvis i höger eller vänster marginal, samt i slutet av pressreleasen för att underlätta kontakt efter läsning.

Att Skapa Engagemang genom Länkar

För att effektivt skapa engagemang bör länkarna i en pressrelease vara strategiskt placerade och ha en tydlig funktion. Använd länkar för att:

 • Direkt hänvisa till företagets hemsida eller specifik landningssida som erbjuder mer information.
 • Länka till relevanta sociala medieprofiler, forskningsdokument eller publikationer för att bygga vidare på historiens trovärdighet.

Alla länkar bör vara aktiva, korrekta och korta. Man bör använda URL-förkortare om länken är lång för att behålla pressreleasens estetiska utseende. Det är också viktigt att se till att innehållet på den länkade sidan är relevant för pressreleasens innehåll och att det stärker nyhetsvärdet.

Visuella Element

Visuella element kan öka nyhetsvärdet av en pressrelease genom att skapa en stark och omedelbar visuell associering till varumärket eller produkten. Deras användning bör vara strategisk och reflektera varumärkets identitet.

Användning av Bilder och Logotyper

Bilder kan dramatiskt förbättra läsbarheten och engagemanget i en pressrelease. De bör vara högupplösta och relevanta för innehållet. Logotyper å andra sidan, stärker varumärkets igenkännande och bör alltid finnas med som en del av pressmaterialet för att skapa konsistens i varumärkets framställning. Utvalda bilder och logotyper bör:

 • Kommunicera ett budskap: Visuella element skall förtydliga och komplettera textinnehållet.
 • Vara av hög kvalitet: Använd professionella, tydliga och högupplösta bilder och logotyper.
 • Följa varumärkets riktlinjer: Färgschema och design skall vara i linje med företagets visuella identitet.

Format på Filuppladdningar

Filer som följer med en pressrelease bör vara i ett format som är lätt att hantera för journalister och publicister. PDF är ett populärt format för dokument, eftersom det bibehåller formateringen och är läsbart på många enheter. För överföring av bilder och logotyper, bör man använda format som JPEG eller PNG för optimal balans mellan kvalitet och filstorlek. Dessa format gör det också lätt för mottagarna att inkludera materialet i digitala och tryckta medier. Säkerställ att:

 • PDF-filer: Inte överstiger rimliga filstorlekar, men bibehåller ändå en tillräcklig upplösning för tryck.
 • Bildfilerna: Är namngivna korrekt med en beskrivning av bilden eller logotypen, och att de är sorterade i väl organiserade mappar.

Att inkludera dessa visuella element i rätt format och kvalitet kan hjälpa till att föra fram en starkare och mer sammansatt bild för mottagaren.

Distribution och Publicering

Effektiv distribution och publicering är avgörande för att din pressrelease ska nå rätt målgrupp och skapa nyhetsvärde. Det handlar om att noggrant välja rätt kanaler och tidpunkt för utskick för maximal genomslagskraft.

Val av Kanaler

När man distribuerar en pressrelease är det viktigt att identifiera och använda de kanaler där målgruppen bäst nås. En grundlig lista över mediekanaler bör innehålla:

 • Traditionella medier: Såsom tidskrifter, dagstidningar och broadcastmedia (radio och TV).
 • Digitala medier: Inkluderar nyhetssajter och e-tidskrifter.
 • Sociala medier: Plattformar som Facebook, Twitter och LinkedIn kan vara effektfulla för att nå ut till branschspecifika grupper och allmänheten.
 • Bloggar: Bransch- och nischbloggare med en engagerad publik kan verka för riktad distribution.
 • Direktkontakt med redaktionen: Att personligen kontakta journalister och redaktörer kan öka chanserna för publicering.

För varje kanal, etablera relationer med nyckelpersoner inom redaktioner och bland bloggare för att försäkra att din pressrelease blir märkt och övervägd.

Tidpunkten för Utskick

Tidpunkten för att skicka ut en pressrelease är kritisk. Här är några specifika riktlinjer:

 • Nyhetens aktualitet: Pressreleasen bör skickas i samband med att nyheten är som mest relevant.
 • Redaktionernas deadlines: Känn till och respektera de olika mediernas deadlines för att öka chanserna till publicering.
 • Veckodagar: Undvik helger och sänd i stället ut din pressrelease tidigt på veckan, helst på en tisdag eller onsdag.
 • Tider på dagen: Sikta på att skicka ut pressreleasen tidigt på morgonen, vilket ger redaktioner tid att bearbeta nyheten inom sin nyhetscykel.

Följa Upp och Mäta Resultat

Efter att ha distribuerat en pressrelease är det kritiskt att noggrant följa upp och mäta dess effektivitet. Detta innebär att analysera resultat och bygga långvariga relationer med journalister. Genom att använda rätt verktyg och metoder kan man förstå hur och när ens nyhetsvärde når ut.

Verktyg för Analyser

För att mäta resultatet av en pressrelease finns diverse analysverktyg tillgängliga. Mynewsdesk och Cision, till exempel, erbjuder plattformar där man kan spåra räckvidd och engagemang. De kan ge insikt i hur medietäckningen bidragit till organisationens PR-mål. Med dessa verktyg kan man:

 • Kvantifiera antalet publiceringar, vilket visar hur många gånger en pressrelease har tagits upp av media.
 • Spåra engagemang i form av läsningar, delningar och kommentarer på sociala medier.

Användning av verktyg som dessa är avgörande för att förstå den faktiska påverkan av pressreleasen och för att kunna justera framtida PR-strategier.

Att Bygga Relationer med Journalister

Utöver att mäta resultat är det viktigt att bygga relationer med journalister. En stark relation ökar chansen att framtida pressmeddelanden får uppmärksamhet. För att bygga dessa relationer bör man:

 • Identifiera relevanta journalister som täcker ens bransch.
 • Skicka personligt anpassade pitchar för att visa att man förstår journalistens intressen och arbetssätt.
 • Upprätthålla kontakten, även när man inte har en aktiv pressrelease, genom att följa och engagera sig i journalistens arbete.

Genom att göra uppföljning en central del av PR-strategin säkerställs det att varje pressrelease bidrar till långsiktiga mål och relationer inom branschen.

Vanliga Misstag att Undvika

I arbetet med att skapa en pressrelease är det viktigt att uppmärksamma vanliga fallgropar. Att vara medveten om dessa misstag kan göra skillnaden mellan en framgångsrik och en misslyckad presskommunikation.

Exklusivitet mot Fördjupning

Att hitta rätt balans mellan exklusivitet och fördjupning är en utmaning. En pressrelease ska erbjuda något unikt utan att det går ut över kvalitativ och relevant information. Ett vanligt misstag är att fokusera för mycket på exklusiva detaljer som inte bidrar till pressreleasens värde eller förståelse. Nyhetsvärdet kan minska om man inte erbjuder tillräcklig kontext och bakgrundsinformation.

Korrekturläsning och Exakthet

Ett annat kritiskt område är korrekturläsning och exakthet. En pressrelease fylld med stavfel och inkonsekvenser minskar trovärdigheten av både innehållet och avsändaren. Noggrann korrekturläsning av följande punkter är avgörande:

 • Stavfel och Grammatik: Läs igenom texten flera gånger för att upptäcka och rätta till stavfel.
 • Fakta: Kontrollera alla datum, namn och siffror. Felaktigheter här kan snabbt sprida sig och skada varumärket.
 • Tydlighet: Undvik facktermer som inte är allmänt kända. En klar och tydlig text når ut till en bredare publik.

En pressrelease måste vara korrekt och lätt att förstå för att säkerställa att mottagaren snabbt kan förmedla budskapet vidare.

Exempel och Case Studies

Denna sektion ger en inblick i framgångsrika kampanjer och specifika fallstudier från olika branscher som använt sig av pressreleaser för att generera nyhetsvärde.

Successhistorier

Företag som lyckas med sina pressreleaser använder sig ofta av en berättelse som engagerar mottagaren. Ett känt exempel är när ett startup inom teknikbranschen delade sin tillväxtresa genom en serie pressmeddelanden som effektivt skildrade deras utveckling från en enkel idé till en marknadsledare. Varje pressmeddelande fokuserade på en specifik milstolpe, vilket resulterade i ökad medieuppmärksamhet och ett stärkt varumärke.

Fallstudier i olika branscher

Det finns signifikanta skillnader i hur olika branscher väljer att forma sina pressmeddelanden för att skapa nyhetsvärde. Inom hälsobranschen har till exempel fallstudier av nya behandlingar som presenteras i pressreleaser bidragit till viktig informationsspridning till både specialiserade branschtidningar och en bredare allmänhet. Ett annat exempel är modebranschen, där pressreleaser ofta använder sig av högprofilerade evenemang och designersamarbeten för att väcka intresse. Dessa case visar på vikten av att anpassa innehållet efter branschens specifika krav och nyhetsvärde.

Avslutningsvis

När man avrundar sin pressrelease är det viktigt att man återigen betänker sin målgrupp och hur man kan optimera nyhetsvärdet för dem. Trovärdighet är nyckeln i alla utskick och bör alltid upprätthållas så att avsändaren betraktas som en pålitlig källa för information.

För avsändaren innebär slutet av pressreleasen en chans att förtydliga sammanhanget och uppmana till action. Ett tydligt och koncist avslut säkerställer att huvudpunkterna blir ihågkomna, och det bör inkludera:

 • Kontaktinformation: Listas så att mottagaren lätt kan hitta mer information.
 • Uppmaning till action (CTA): Direkt och relaterad till innehållet i pressmeddelandet.
Avsnitt Beskrivning
Målgrupp Identifiera och rikta innehållet mot en specifik publik.
Avsändare Var klar och tydlig med vem som kommunicerar informationen.
Trovärdighet Använd verifierbar information för att bygga och behålla förtroende.
Marknadsföring Inkludera relevanta nyckelord och budskap för att främja syftet med pressreleasen.

Målet är att pressreleasen inte bara ska informera, utan också skapa intresse för marknadsföringsinsatser. Ett skickligt utformat avslut kan ofta vara avgörande för huruvida pressmeddelandet får den uppmärksamhet det förtjänar.

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.