Posted in

Göran Lambertz

Göran Lambertz är en svensk jurist som varit justitieråd i Högsta domstolen och tidigare också Justitiekansler.

Uppväxt och Utbildning

Född den 17 februari 1950 i Kisa, Östergötlands län, tog Göran Lambertz sina första steg i juridikens värld efter att ha avlagt sin juristexamen vid Uppsala universitet 1976. Hans tidiga politiska engagemang i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) och värnplikten vid Tolkskolan formade honom innan han påbörjade sin karriär inom rättsväsendet.

Efter att ha arbetat som lärare vid Juridiska institutionen i Uppsala och tjänstgjort som tingsnotarie, tog Lambertz steget vidare till att bli hovrättsassessor och senare en central figur på Justitiedepartementet.

Karriär

 • Lärare vid Juridiska institutionen, Uppsala
  • Tjänstgjorde som lärare och forskare
  • Bidrog till den juridiska utbildningen
 • Tingsnotarie
  • Första steg i den praktiska juridiken
  • Grundläggande erfarenhet av rättsliga processer
 • Hovrättsassessor
  • Arbetade med överklagade mål
  • Blev en del av den högre domstolsverksamheten
 • Justitiedepartementet
  • Central roll i utformningen av svensk juridik
  • Arbetade med lagstiftning och rättspolitiska frågor

Relevant Fakta

Födelsedatum Utbildning Politiskt Engagemang Karriärstart
17 februari 1950 Juristexamen, Uppsala universitet, 1976 SSU Lärare vid Juridiska institutionen, Uppsala
Plats Kisa, Östergötlands län Värnplikt Tolkskolan
Tjänstgjort som tingsnotarie Hovrättsassessor
Central figur på Justitiedepartementet

Justitiekansler och Justitieråd

Mellan åren 2001 och 2009 tjänstgjorde Göran Lambertz som justitiekansler, en position av stor vikt inom det svenska rättsväsendet. Han fortsatte sedan sin karriär som justitieråd i Högsta domstolen från november 2009 till sin pensionering 2017. Dessa två roller cementerade Lambertz som en av de mest inflytelserika juristerna i modern svensk historia.

Medieframträdanden och Kritik

Under sin karriär har Lambertz gjort sig känd för sina medieframträdanden, bland annat som sommarpratare i Sveriges Radio P1. Han har inte varit rädd för att rikta kritik mot det svenska rättsväsendet, vilket skapade debatt och kritik från högt uppsatta inom polisen. Hans uttalanden har ofta väckt starka reaktioner och debatt inom juridiska kretsar och allmänheten.

Engagemang i Rättsfall

Lambertz engagemang i fallet med den livstidsdömde Veija Borg, som han ansåg vara oskyldigt dömd, visar på hans vilja att stå upp för rättvisa. Trots kritik från riksåklagaren om att hans agerande var olämpligt, framhöll Lambertz detta som en av sina största insatser. Hans arbete med fallet Thomas Quick, där han initialt inte fann skäl till granskning, har också varit föremål för debatt och kritik, särskilt efter att Quick frikändes för morden. Här finns en liknande artikel på samma tema: Harry Potter.

Quickutredningarna och Debatten med Leif GW Persson

En av de mest uppmärksammade debatterna Lambertz varit inblandad i var den i SVT:s Aktuellt med kriminologen Leif GW Persson angående Thomas Quick. Lambertz försvar av vissa fällande domar mot Quick ledde till anklagelser om jäv. Hans fortsatta försvar av sitt agerande och utgivningen av boken Quickologi har hållit debatten vid liv. Läs även artikeln Kelly Gale.

Palmemordet och Christer Pettersson

I sin roll som justitiekansler fattade Lambertz beslut som påverkade utredningen av Palmemordet, baserat på sin övertygelse att Christer Pettersson var skyldig. Denna övertygelse skiftade dock över tid, och Lambertz uttalade sig om den förändrade synen på fallet, vilket visar på hans beredvillighet att omvärdera tidigare ståndpunkter.

Senare År och Aktuella Åsikter

Efter sin pensionering har Lambertz fortsatt att vara en aktiv röst i diskussioner om rättvisa och rättsväsendet. Hans intresse för Palmemordet kvarstår, och inför nya utvecklingar i fallet har han uttryckt åsikter om Skandiamannen som en möjlig gärningsman. Göran Lambertz fortsätter att vara en person som väcker diskussion och engagemang i rättsliga frågor.Göran Lambertz är en svensk jurist som tidigare varit justitiekansler och justitieråd i Högsta domstolen.

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.