Nyheter

Ett hemlarm är idag en nödvändighet för att hålla bostaden trygg. Du vill ju inte att inkräktare tar sig in i ditt hem obemärkt! Genom att låta installera ett larmsystem kan du på ett prisvärd sätt skydda dig från att så är fallet. Dessa system är nämligen inte bara enkla att installera – de har också ett förhållandevis lågt pris. Allra helst bör du dock låta larmföretaget sköta installationen.

Välj en leverantör av hemlarm som du verkligen kan lita på

Det finns många olika larmsystem och leverantörer av dessa att välja mellan idag. Vissa system har speciella funktioner eller någon särskild utrustning. Dessutom skiljer de olika alternativen sig åt vad gäller abonnemangsvillkor m.m. Därför kan detta kännas som något av en djungel för den oinvigde. Du behöver dock inte oroa dig, för vi kommer här att gå igenom allt du behöver veta!

När du vill kunna skydda ditt hem behöver du välja ett pålitligt hemlarm. Därför är det bättre att välja ett larmsystem av hög kvalitet snarare än något av de billigaste systemen. Tänk på säkerheten och prioritera denna framför alla andra aspekter!

Beroende på hur pass stort eller litet ditt hem är kan du behöva ett mer eller mindre omfattande larmsystem. Du kanske vill att larmet täcker alla in- och utgångar i bostaden? Kanske ska rentav varje fönster och dörr inkluderas i systemet? Som tur är kan de allra flesta larm kompletteras med ytterligare utrustning och anpassas utifrån ditt behov.

Vi rekommenderar att du diskuterar detta med din larmleverantör. Det är nämligen denne som har bäst koll på de små detaljerna kring dessa system. Verisure är ett exempel på en leverantör som allt fler svenskar väljer och rekommenderar. Därför kan deras hemsida vara en bra utgångspunkt när du funderar på att skaffa ett larm till hemmet!

Dagens larm för bostäder är väldigt sofistikerade

Dagens moderna hemlarm är så mycket mer än enbart en högt ljudande siren. De inkluderar ofta en rad olika funktioner, såsom dessa:

 • Ett inbrottsskydd med flera olika sorters detektorer.
 • Ett brandskydd som gör att även rökdetektorerna kan larma vid händelse av en brand.
 • En app som alla dina detektorer och liknande är uppkopplad till.

Som du märker är dessa larm betydligt mer sofistikerade idag än för enbart några år sedan!

Nyheter

Är du ansvarig för säkerheten på ditt företag? I sådana fall är det ditt jobb att se till så att företagets egendom och anställda är säkra. Detta kan du göra på flera olika sätt, men ett företagslarm är kanske den allra mest grundläggande säkerhetslösningen. Larmsystemet kan sedan byggas ut med andra säkerhetsprodukter, såsom kameraövervakning eller liknande. Men det finns goda skäl för alla företag idag att åtminstone ha ett larm på plats!

Men hur gör man då som företagare när man ska välja ut ett larmsystem? Det finns såklart inte en enda lösning som är optimal för precis alla företag. Därför behöver systemet anpassas utifrån ditt företags specifika behov och önskemål. Med det sagt finns det vissa saker som de allra flesta bra lösningar har gemensamt. Här går vi igenom några komponenter och faktorer som du bör ta med i beräkningen när du överväger att investera i ett nytt företagslarm.

Ett företagslarm kan bestå av många olika komponenter

När det kommer till larm för företag är det i regel bättre ju fler valmöjligheter som finns. Vi syftar då på den utrustning som är valbar och kompatibel med systemet ifråga. För du kanske vill börja väldigt enkelt med ett larmsystem med en enskild sensor. Men med tiden kan det finnas anledning att bygga ut systemet med ytterligare sensorer, överfallslarm, säkerhetskameror och liknande.

Dessa är några av de komponenter som kan ingå i ett säkerhetssystem med företagslarm:

 • Säkerhetssensorer. Dessa sensorer är rörelsedetektorer som upptäcker rörelser i lokalerna. Men även andra sensorer tillhör denna kategori, såsom de som placeras i fönster för att upptäcka om en glasruta skulle krossas. Dessa är användbara för att göra dig uppmärksam på inbrott som sker såväl under företagets öppettider som utanför dessa.
 • Andra slags sensorer. Ett företagslarm kan idag byggas ut med ytterligare sensorer som larmar om kolmonoxidnivån är för hög i lokalerna, om brandrök upptäcks eller kanske en översvämning eller dylikt.
 • Överfallslarm. Vid ett rån eller en gisslansituation kan ett överfallslarm användas för att larma en larmcentral.
 • Säkerhetskameror. Dessa kameror gör det möjligt att övervaka företagets lokaler och egendom dygnet runt.

Så även om ett företagslarm kanske främst syftar på en högt ljudande siren finns det alltså fler komponenter som du kan överväga att inkludera i ditt larmsystem!

News

Medierna nyheter eller mediebranschen typer av massmedier, som fokuserar på att leverera nyheter direkt till en specifik målgrupp eller allmänheten. Till dessa hör tv, radio, tryckta skrifter och Internet. Även om mediernas nyheter anses vara en av de viktigaste industrierna i USA vet många människor inte ens vad det är. Många människor förväxlar medias nyheter med reklamenyheter eller publicitetsnyheter.

Medianyheterna omfattar alla typer av nyheter som har ett stort inflytande på den köpande allmänheten. Därför avser reklamenyheter nyheter om nya produkter eller tjänster och deras marknadsföring. Medienyheterna är normalt inriktade på reklamsektorn men täcker även andra branscher, t.ex. nyheter om hälsa och skönhet. Dessa branscher konkurrerar vanligen med varandra, så all reklam från både medienyheterna och andra branscher konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet.

Det är mycket svårt att avgöra vilken av dessa två branscher som skulle ha störst inflytande på kundernas köpbeslut. Anledningen till att många människor inte förstår är att mediebranschen är mycket splittrad. Det innebär att det finns många små medier som alla konkurrerar om samma kunder. Internet har också gjort det möjligt att skapa många nyhetsbyråer på Internet, som också håller på att bli starka konkurrenter till de traditionella medierna.

Det finns flera teorier om hur mediernas nyheter påverkar och hur de påverkar kundernas köpbeslut. Vissa experter menar att eftersom medierna konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet kommer nyheterna att bli mer relevanta för dem. När kunden blir mer informerad kommer de att vara mer benägna att köpa produkter som annonseras i det mediet.

Media-nyheterna är normalt sett inriktade på reklambranschen, men de täcker även andra branscher som hälso- och skönhetsnyheter.

En annan teori menar att medierna är direkt ansvariga för att öka livslängden och antalet annonser. Detta beror på att medierna ger information om hur olika annonser presterar på marknaden. När den information som medierna tillhandahåller är effektiv kommer fler företag att använda dessa medier för att annonsera. Å andra sidan påverkar medierna inte direkt antalet annonser, men de är kända för att minska annonsernas livslängd. Eftersom en längre annons kostar mer pengar skulle detta betyda att mediernas effekt på reklambranschen är positiv.

Dessa branscher konkurrerar vanligen med varandra, så all reklam från både mediernas nyheter och andra branscher konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet.

Även om mediernas effekter på reklamen fortfarande är omdiskuterade finns det många som håller med om denna teori. Detta beror på att fler människor läser och tittar på medienyheter nuförtiden än vad de gör i tidningar och tidskrifter. Dessutom har Internet gjort det lättare för människor att söka information med hjälp av sina persondatorer. Internet erbjuder de bästa resurserna för reklam eftersom det är tillgängligt för nästan alla i världen. Detta innebär att mediernas inflytande är långtgående och kan ses av människor från var som helst i världen.

Nyheter

En översikt över Sveriges exporttillväxt under de senaste åren

Sveriges elproduktion ökar från år till år. Energimyndigheten har presenterat en kortsiktig prognos för tidsperioden 2019-2023 som visar att elproduktionen från vind och sol kommer att öka. Elexporten förväntas också öka kraftigt, och elanvändningen inom vägtransporter kommer att ta fart.

Vindkraften stod för 12% av Sveriges totala elproduktion 2019, medan solenergi ökade med hela 53%. Elexporten ökade med 50% år 2019, och nettoexporten uppgick till 25,8 terawattimmar. Detta är ungefär lika mycket som tre kärnkraftsreaktorer kan producera under ett år.

Exeger Operations satsar på en ny fabrik där allt ska vara helautomatiserat med hjälp av artificiell intelligens. Företaget backas upp av det japanska företaget Softbank Group som investerar cirka 100 miljoner kronor. Detta kan bli startskottet för en klimatmässigt hållbar energiindustri i Sverige.

Sveriges elmarknad är en del av det nordiska elsystemet och är beroende av energitillförsel från grannländerna. Svenska kraftnät ansvarar för elförsörjningen och övervakar elsystemet. Energiförluster är en utmaning för elförsörjningen. Elpriserna påverkas av utbud och efterfrågan på elmarknaden.

 • Energimyndighetens prognos visar att produktionen av el från sol och vind kommer att öka kraftigt fram till 2025, och den ökade elproduktionen gör att Sveriges elexport ökar.
 • Exeger Operations satsning på en ny fabrik med helautomatisering och artificiell intelligens kan bli startskottet för en klimatmässigt hållbar energiindustri i Sverige.

Vanliga frågor

Hur mycket el kan Sverige maximalt exportera?

Sverige har en stor potential att exportera el tack vare sina förnybara energikällor, särskilt vindkraft och vattenkraft. Enligt Energimyndigheten kan Sverige exportera upp till 20 TWh per år, vilket motsvarar ungefär 10% av den totala elproduktionen i landet.

Vad är prognosen för vindkraft?

Energimyndigheten har prognostiserat att vindkraften kommer att fortsätta att öka i Sverige. Under perioden 2020-2025 förväntas den totala elproduktionen från vindkraft öka med cirka 10 TWh. Detta beror på en ökad installation av vindkraftverk och en ökad kapacitet.

Vad är Energimyndighetens statistik om elproduktion?

Energimyndigheten publicerar regelbundet statistik om elproduktionen i Sverige. Enligt deras senaste rapport hade Sverige en nettoexport på 25,6 TWh under 2021. Elproduktionen från vind och sol fortsätter att öka och förväntas fortsätta att göra det i framtiden.

Hur ser framtiden ut för elförbrukning?

Energimyndigheten har publicerat en rapport som beskriver fyra olika framtider för elförbrukning i Sverige. Dessa fyra framtider inkluderar en ökad användning av elbilar, en ökad användning av värmepumpar, en ökad användning av el i industrin och en minskning av elförbrukningen genom energieffektivisering. Baserat på dessa fyra framtider kan vi förvänta oss en ökad elförbrukning i Sverige.

Vad är Kontrollrummet?

Kontrollrummet är en del av Svenska Kraftnät och är ansvarig för att övervaka och reglera elsystemet i Sverige. De övervakar bland annat produktionen av el, elförbrukningen och elpriserna. Kontrollrummet är en viktig del av elsystemet i Sverige och hjälper till att säkerställa en stabil och pålitlig elförsörjning.

Vad är Energimyndighetens Fyra framtider?

Energimyndighetens Fyra framtider är en rapport som beskriver fyra olika scenarier för elförbrukning i Sverige. Dessa fyra framtider inkluderar en ökad användning av elbilar, en ökad användning av värmepumpar, en ökad användning av el i industrin och en minskning av elförbrukningen genom energieffektivisering. Dessa fyra scenarier ger en bild av hur elförbrukningen i Sverige kan utvecklas i framtiden.

Nyheter

Den enorma klädjätten H&M planerar att stänga ner fem av sina butiker i Sverige. Butikerna ligger i Malmö, Nacka, Hyllinge och Köpinge. Det har varit ett dåligt kundflöde i just dessa butiker. Enligt H&M:s presskontakt Petra Buchinger är förändrade shoppingvanor stora anledningar till att kontinuerligt förändra och förbättra butikerna. Alltfler shoppar idag på nätet, något som innebär ett mindre kundflöde i de fysiska butikerna. Fem stora H&M-butiker som stängs innebär att många blir av med sina jobb. Men bra att veta är att H&M planerar att öppna upp sex nya butiker i Sverige. Vart dessa kommer att hamna är i nuläget hemligt.

De butiker som stängs är följande:

 • H&M i Köping, ligger i köpcentrumet Big Inn.
 • Butiken i Sickla, själva fastigheten ägs av Atrium Ljungberg.
 • H&M i Caroli i Malmö stänger, köpcentrumet har varit drabbat av flertalet vakanser.
 • H&M i Entré, också i Malmö. När köpcentrumet byggdes om var H&M en av få butiker som stannade kvar. Idag satsar köpcentrumet mer på servicefunktioner än handel, något som drar en annan målgrupp än tidigare.
 • H&M butiken i Hyllinge stänger. Dock är det inte någon stor nyhet eftersom det länge funnits planer på att istället öppna Afound och H&M Outlet här.
Nyheter

Sverige har en arbetslöshet på 6 %. Detta innebär att cirka 329 000 människor som vill och kan jobba inte hittar arbete. Även om arbetslösheten minskat något jämfört med föregående år är det fortfarande stora problem. Ett sätt att sätta fler i arbete är att uppmana unga till yrkesinriktade utbildningar. Enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv gjorde såg man att det stod drygt 2 000 lediga platser i yrkesförberedande program inom bygg- och anläggning. För el- och energiprogrammet fanns närmare 1 500 lediga platser och närmare 2 000 lediga platser för teknikprogrammet. Populära utbildningar är dock ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Detta är två jättebra gymnasiala utbildningar men tyvärr leder de sällan till arbete direkt. Man behöver ofta komplettera med vidareutbildning.

För att sätta unga i arbete uppmanas nu föräldrar att låta barnen gå yrkesinriktade utbildningar. En undersökning som gjordes visade att så få som 10 % av föräldrarna ville att sina barn skulle gå yrkesförberedande linjer. Hela 55 % tyckte barnen skulle gå utbildningar som var högskoleförberedande. Man får stora chanser att komma i arbete direkt efter studierna är färdiga. Mer fokus behöver läggas för att beskriva programmen och göra fler intresserade, särskilt tjejer som är en betydligt mindre grupp inom exempelvis teknikprogrammet.

Nyheter

Nyligen hölls den årliga industrimässan i Hannover (världens största) och partnerland var Sverige. Stefan Löfven var på plats tillsammans med Angela Merkel och det skrevs bland annat ett samarbetsavtal. Tanken är att länderna tillsammans ska samarbeta för att utveckla bilbatterier och andra typer av AI-projekt. Under mässan visades det upp en rad spännande projekt inom genren, exempelvis tennisspelande robotar, stora 3D-skrivare som printar färdiga kajaker och mycket mer. Man satsar enormt mycket på projektet från svensk sida – 16 miljoner kronor vardera från såväl stat som näringsliv. Enligt Stefan Löfven kan detta ge nya jobbtillfällen.

– Det här kan ge möjlighet till fler jobb i Sverige. Pengarna är en god investering.

Årets mässa i Hannover hade ett imponerande antal företag på plats, 6 500 från totalt 75 länder. Mässan hade cirka 220 000 besökare. Från Sverige var storföretag som ABB, SKF och Tetra Pak på plats men det fanns även mindre och nystartade bolag. Från svensk sida vill man visa en röd tråd i småföretagande. De nya bolagen som är på plats får chans att knyta värdefulla kontakter. Under mässan talades det mycket om automatiseringen av arbetsuppgifter. Med hjälp av AI kan man slippa vissa delar av sitt arbete.

Nyheter

Det kommer att ske en stor avtalsrörelse i Sverige under år 2020. Detta kommer påverka minst 2,8 miljoner människor. Detta sker alltså mitt under ett i övrigt osäkert läge när det kommer till konjunkturen som håller på att sakta in farten. Men det är inte bara i Sverige som konjunkturen bromsar, även i utomlands. Detta påverkar exportmarknaden mycket. En del har med utvecklingen av Brexit att göra. De mer än 300 nya avtal som rör det svenska näringslivet kan påverka såväl jobbsituationen som välfärden i hela landet. Löneutveckling uppåt och högre personalkostnader kan bidra till en ännu djupare lågkonjunktur.

För att den svenska välfärden ska fortsätta att utvecklas framåt behöver vi ständigt konkurrera inom näringslivet internationellt, via vår export. Den inhemska marknaden vi har i Sverige är extremt liten jämfört med exporten. Enligt undersökningar som gjorts visade det sig att enbart i Skåne har man exportintäkter så stora som 106 miljarder kronor. Slår man ut detta per invånare ger det 79 000 kronor per år. Det är nu viktigt att den avtalsrörelse som sker ger ansvarsfulla avtal samt att löneutvecklingen vi sett under flera årtionden behöver minska. Ingen fördel för den enskilde arbetaren men otroligt viktigt för en säker välfärd.