Nyheter

Ett företagslån kan krävas för framgångsrikt företagande

Har du tänkt starta ett företag eller expandera din nuvarande affärsverksamhet? Det är sannerligen inte gratis att vara företagare – entreprenörskapet är ofta ganska kapitalintensivt. Därför kan du behöva ta ett företagslån för att finansiera uppstarten eller tillväxten. Precis som vanliga lån för konsumenter lånar du här pengar från en långivare. Pengarna ska betalas tillbaka över löptiden tillsammans med ränta och eventuella andra avgifter.

Men det finns också vissa skillnader mellan företagslån och privatlån. Dessutom finns det faktiskt flera olika finansieringslösningar för små och medelstora företag att välja bland. Läs vidare för att få några handfasta tips kring hur du kan resonera!

Så kan du säkerställa att du uppfyller villkoren för ett företagslån

Varje långivare har sina egna unika villkor som du behöver uppfylla för att kunna få ett företagslån. Villkoren varierar därför utifrån ditt val av långivare, hur stort belopp du ska låna och exakt vilken finansieringsform som du har valt. Med detta sagt finns det samtidigt vissa gemensamma nämnare. Så för att säkerställa att du uppfyller villkoren för att få ett lån kan du vilja kika närmare på ditt företags:

 • Kassaflöde. Du bör vara beredd att skicka in kontoutdrag och andra finansiella dokument till långivaren. Detta för att denne ska kunna bilda sig en bra uppfattning om hur ditt företags kassaflöde ser ut.
 • Lönsamhet. Långivare vill helst låna ut pengar till lönsamma företag. Exakt vilka krav på lönsamhet som ställs varierar dock – vissa banker kräver att ditt företag gör en ganska liten vinst medan andra förväntar sig att få se en större sådan.
 • Historik. Det är en fördel om ditt företag har varit verksamt i åtminstone två år. I vissa fall ställs dock andra krav på företagets historik, såsom att det ska ha varit igång i ett halvår eller mer.
 • Skuldsättning. Innan du ansöker om ett nytt företagslån bör du se över företagets skuldsättning. Ju lägre skuldsättningsgraden är desto troligare är det att ditt företag får låna pengar genom att ansöka om ett nytt lån.
 • Säkerhet. Vissa långivare kräver att du ställer en säkerhet för lånet. Det kan röra sig om fastigheter, maskiner eller andra tillgångar.
Nyheter

Bättre och sämre julklappar till anställda som du kan köpa

När året så sakteliga börjar gå mot sitt slut får du som chef eller företagare i uppgift att köpa julklappar till de anställda. Detta är kutym i Sverige och ses som ett sätt att tacka medarbetarna för deras hårda jobb genom att ge dem en gåva. Värt att tänka på är dock att långt ifrån alla gåvor tas emot lika väl av medarbetarna. Läs vidare för att få reda på hur du bör resonera!

Tre bra och tre dåliga julklappar till anställda som du kan köpa

Dessa är tre exempel på bättre julklappar till anställda:

 • Presentkort och gåvokort. Presentkort och gåvokort är ett typexempel på en bra julklapp som medarbetarna kommer uppskatta. Dessa visar att du som chef eller företagare faktiskt bryr dig om dina anställda och ser till deras bästa.
 • Tekniska prylar. Till skillnad från inredningsprylar till kontoret (mer om dessa nedan) kan tekniska prylar ofta gå väl hem hos de anställda. Det kan till exempel röra sig om en laddstation som låter medarbetaren ladda sina digitala enheter på ett smidigt sätt.
 • Böcker. Böcker kan ofta vara en uppskattad julklapp att få i gåva av chefen. Här är det dock viktigt att du som chef eller företagare har bra koll på dina medarbetare och att du känner dem ganska väl. Först då kan du enkelt välja ut vilka böcker respektive anställd ska få utan att gåvan känns alltför ogenomtänkt och trist.

Dessa är tre exempel på sämre julklappar till anställda:

 • Inredningsprylar till kontoret. Det är förmodligen ganska få medarbetare som blir glada av att få inredningsprodukter att ha på kontoret. Dessa riskerar att bara samla damm i ett avlägset hörn innan de slutligen skänks bort eller slängs i soptunnan.
 • Profilprodukter. Ett annat exempel på en lite sämre julklapp är profilprodukter som pryds av företagets logotyp. Dessa kommer sannolikt inte gå hem lika bara som de tre tips på bättre klappar vi har listat ovan.
 • Kontorsmaterial. En julklapp som sällan är särskilt uppskattad är kontorsmaterial såsom pennor och skrivmaterial. Dessa produkter förväntar sig medarbetarna att få tillgång till utan kostnad ändå.
Nyheter

Segelbåtar till salu får dig att drömma om världsomseglingar

Som du kanske redan känner till finns det många segelbåtar till salu att välja och vraka bland på marknaden. Dessa viskar om drömmar i form av världsomseglingar och andra storslagna äventyr. Läs vidare för att få reda på fördelarna med att fynda bland dessa båtar och använda en sådan för att ge dig ut i världen!

Fördelarna med att fynda bland alla segelbåtar till salu

Det finns såklart såväl fördelar som nackdelar med att införskaffa en segelbåt jämfört med en motorbåt. Till nackdelarna hör att det krävs lite mer erfarenhet och tid för att verkligen kunna njuta av seglingen på bästa möjliga sätt. Dessutom är du i hög grad beroende av hur vindarna blåser ute till sjöss eller havs. Med detta sagt är det samtidigt också väldigt givande att segla.

Till exempel kan du vilja fynda bland alla segelbåtar till salu som finns att tillgå för att:

 • Ta dig fram på vattnen för egen maskin. Visst, idag har en modern segelbåt vanligtvis en motor. Däremot skiljer sig motorn förmodligen en hel del åt från de motorer som sitter i motsvarande motorbåtar. När du är ute och seglar tar du dig därför fram på vattnen i stort sett för egen maskin, med lite hjälp från vinden förstås. Detta kan vara antingen en fördel eller nackdel beroende på hur du gillar att färdas på sjön eller havet. Om du vill ha full kontroll på allt hela tiden är segelbåten förmodligen den typ av båt som du föredrar.
 • Välja ett mer miljövänligt alternativ. Det råder inga tvivel om att det är mer miljövänligt och hållbart att färdas till havs eller sjöss genom att segla jämfört med på andra sätt. En segelbåt färdas trots allt i huvudsak med hjälp av den vind som blåser in i seglen. Motorn är främst till för att användas när du ska lägga an vid en brygga.
 • Segla världen runt eller liknande. Många av de seglare som kikar på segelbåtar till salu gör detta i syfte att segla runt världen. Det finns även andra storslagna äventyr som du kan välja att ge dig ut på med en av dessa båtar.
Nyheter

Alma Vård & Omsorg fyller en samhällsviktig funktion

Alma Vård och Omsorg är ett företag från Mölndal som tillhandahåller tjänster inom detta gebit i Göteborgsområdet. De tillhandahåller allt från hemtjänst och personlig assistans till hushållsnära tjänster. Därmed kommer detta företag vara en viktig aktör i den kamp mot klockan som förberedandet för en åldrande befolkning innebär. Behovet på dessa tjänster spås nämligen öka mer eller mindre lavinartat inom en snar framtid.

Om du vill läsa mer om företaget och deras tjänster kan du göra detta på https://www.almavoo.se. Läs vidare för att få mer information om den åldrande befolkningen samt de utmaningar som detta fenomen innebär för vårt samhälle!

En åldrande befolkning ställer högre krav på vård och omsorg

Med tanke på att vår befolkning åldrar ställs allt högre krav på vård och omsorg. Detta märks bland annat genom att efterfrågan på sjukvård ökar i takt med stigande ålder. Men det finns även andra typer av vård och omsorg där efterfrågan förväntas öka kraftigt under de närmaste åren. Detta gäller bland annat inom den privata hemtjänsten. Därför är det viktigt att vi i Sverige påbörjar upprustningen för att kunna möta denna ökade efterfrågan.

Samma problem som förväntas uppstå inom sjukvården tros nämligen riskera att uppkomma även i andra delar av omvårdnaden. Förutom att den tillgänglig arbetskraften minskar i storlek till följd av en åldrande befolkning uppstår även ett ökat behov av hemtjänst och personlig assistans. Alla dessa kostnadsökningar kan göra det svårt för de befintliga välfärdssystemen att hantera denna problematik. För samtidigt som antalet fall av kroniska sjukdomar och liknande ökar gör även behovet av att ta hand om en allt större åldrande befolkning detsamma.

Så kan Alma Vård & Omsorg bidra till att möta efterfrågan

Hur kan Alma Vård och Omsorg bidra till att stötta landet i takt med att befolkningen åldras, kanske du undrar? Svaret är att de åtminstone på lokal nivå kan bidra till att försöka möta efterfrågan av tjänster såsom:

 • hemtjänst
 • hushållsnära tjänster
 • personlig assistans.

Detta är såklart icke att förringa utan bör snarare uppmärksammas och hyllas, tycker vi. Som land kommer vi nämligen behöva all hjälp som vi kan få för att möta den ökade efterfrågan framöver.

news

Medierna nyheter eller mediebranschen typer av massmedier, som fokuserar på att leverera nyheter direkt till en specifik målgrupp eller allmänheten. Till dessa hör tv, radio, tryckta skrifter och Internet. Även om mediernas nyheter anses vara en av de viktigaste industrierna i USA vet många människor inte ens vad det är. Många människor förväxlar medias nyheter med reklamenyheter eller publicitetsnyheter.

Medianyheterna omfattar alla typer av nyheter som har ett stort inflytande på den köpande allmänheten. Därför avser reklamenyheter nyheter om nya produkter eller tjänster och deras marknadsföring. Medienyheterna är normalt inriktade på reklamsektorn men täcker även andra branscher, t.ex. nyheter om hälsa och skönhet. Dessa branscher konkurrerar vanligen med varandra, så all reklam från både medienyheterna och andra branscher konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet.

Det är mycket svårt att avgöra vilken av dessa två branscher som skulle ha störst inflytande på kundernas köpbeslut. Anledningen till att många människor inte förstår är att mediebranschen är mycket splittrad. Det innebär att det finns många små medier som alla konkurrerar om samma kunder. Internet har också gjort det möjligt att skapa många nyhetsbyråer på Internet, som också håller på att bli starka konkurrenter till de traditionella medierna.

Det finns flera teorier om hur mediernas nyheter påverkar och hur de påverkar kundernas köpbeslut. Vissa experter menar att eftersom medierna konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet kommer nyheterna att bli mer relevanta för dem. När kunden blir mer informerad kommer de att vara mer benägna att köpa produkter som annonseras i det mediet.

Media-nyheterna är normalt sett inriktade på reklambranschen, men de täcker även andra branscher som hälso- och skönhetsnyheter.

En annan teori menar att medierna är direkt ansvariga för att öka livslängden och antalet annonser. Detta beror på att medierna ger information om hur olika annonser presterar på marknaden. När den information som medierna tillhandahåller är effektiv kommer fler företag att använda dessa medier för att annonsera. Å andra sidan påverkar medierna inte direkt antalet annonser, men de är kända för att minska annonsernas livslängd. Eftersom en längre annons kostar mer pengar skulle detta betyda att mediernas effekt på reklambranschen är positiv.

Dessa branscher konkurrerar vanligen med varandra, så all reklam från både mediernas nyheter och andra branscher konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet.

Även om mediernas effekter på reklamen fortfarande är omdiskuterade finns det många som håller med om denna teori. Detta beror på att fler människor läser och tittar på medienyheter nuförtiden än vad de gör i tidningar och tidskrifter. Dessutom har Internet gjort det lättare för människor att söka information med hjälp av sina persondatorer. Internet erbjuder de bästa resurserna för reklam eftersom det är tillgängligt för nästan alla i världen. Detta innebär att mediernas inflytande är långtgående och kan ses av människor från var som helst i världen.