Posted in

Erikshjälpen Second Hand

Erikshjälpen Second Hand:

Erikshjälpen Second Hand: Din Guide till Hållbar Shopping

Erikshjälpen Second Hand är en framträdande svensk barnrättsorganisation som kombinerar ideell verksamhet med second hand-försäljning. Organisationen grundades år 1967 och har sedan dess engagerat sig i att främja barns rättigheter både i Sverige och internationellt. Med närvaro i 16 länder och ett nätverk av omkring 50 butiker i Sverige och Norge, erbjuder Erikshjälpen en bred plattform för hållbar konsumtion och socialt ansvarstagande.

I Erikshjälpens butiker kan kunderna hitta ett stort urval av begagnade produkter, inklusive kläder, möbler och hushållsartiklar. Dessa butiker drivs av volontärer som bidrar med sin tid och kunskap för att stödja organisationens mål. Överskottet från försäljningen går till att finansiera olika projekt inom utbildning och barns välfärd, vilket gör varje inköp till en investering i en ljusare framtid för barn.

Utöver de fysiska butikerna hade Erikshjälpen en e-handelsplattform, som temporärt stängdes för förbättringar. Trots detta fortsätter de att främja hållbart konsumtionsbeteende och uppmuntra till återanvändning genom deras fysiska närvaro och genom att uppdatera sina följare på sociala medier som Instagram. Organisationen arbetar dessutom aktivt med att påverka opinionen i frågor som rör barns rättigheter och hållbarhet.

Om Erikshjälpen Second Hand

Erikshjälpen Second Hand är en välkänd ideell organisation i Sverige som driver secondhand-butiker i syfte att stödja humanitära projekt både nationellt och internationellt.

Historik och Grundare

Erikshjälpen Second Hand grundades 1990 och har sedan dess etablerat ett 60-tal butiker över hela landet. Organisationens namn härstammar från dess grundare, ofta kallad farbror Erik, och har utvecklats till att bli en av landets ledande aktörer inom second hand-sektorn.

Vision och Uppdrag

Erikshjälpen Second Hand arbetar med en tydlig vision: att genom försäljning av begagnade varor bidra till en bättre miljö samtidigt som överskottet används för att finansiera utbildning och sociala projekt för barn, både i Sverige och utomlands. Genom detta uppfyller de ett dubbelriktat uppdrag – att främja hållbar konsumtion och stödja utsatta barn.

Hållbarhetsmål

Organisationens hållbarhetsmål är kopplat till dess affärsmodell av återanvändning och försäljning av secondhandvaror. De strävar efter att minska miljöbelastningen genom att förlänga produktens livscykel och därigenom minska behovet av nyproduktion. Erikshjälpen Second Hand utmanar konsumtionssamhället genom att erbjuda ett mer miljövänligt alternativ till nyköp.

Våra Butiker

Erikshjälpen driver ett omfattande nätverk av second hand-butiker i Sverige, med en online närvaro som kompletterar de fysiska lokalerna. Genom att handla i butikerna stödjer kunderna både miljön och sociala samt humanitära insatser.

Sverige

I Sverige har Erikshjälpen etablerat många butiker vilka är spridda över hela landet. För de som söker efter en specifik location eller vill hitta butik, erbjuder Erikshjälpen en tjänst på sin webbplats där öppettider och adressinformation är tydligt listad för varje enskild butik.

 • Göteborg: Respekterad för sitt stora utbud och community-engagemang.
 • Övriga Landet: Över 60 butiker finns tillgängliga, från norr till söder.

Norge

Erikshjälpen har också närvaro i Norge genom partnerskap och samarbeten. Här förstärker butikernas verksamhet kulturen av återanvändning och bidrar till samma hållbara och humanitära mål som i Sverige.

 • Norska Samarbetspartners: Tillhandahåller en plattform för den norska marknaden.

Shoppingupplevelse

Erikshjälpens second hand-butiker erbjuder en unik shoppingupplevelse som präglas av ett brett sortiment och kontinuerlig inspiration. Kunderna kan utforska en skattkista av artiklar där varje besök skapar en ny möjlighet att hitta något speciellt.

Produktsortiment

Erikshjälpen Second Hand kännetecknas av sitt omfattande produktsortiment som sträcker sig från kläder och möbler till andra återanvända prylar. Artiklarna är noggrant utvalda för att säkerställa kvalitet och relevans. I produktsortimentet ingår:

 • Kläder: Här finns ett varierat utbud av second hand-kläder för alla åldrar och stilar. Varje plagg är handplockat för att möta kundernas efterfrågan på hållbart mode.
 • Möbler: Butiken erbjuder ett urval av second hand-möbler som kan ge nytt liv till kunders hemmiljö. Möblerna väljs ut för att spegla diversitet och kvalitet, allt från klassisk design till modernare stycken.
 • Övriga prylar: Från böcker och leksaker till husgeråd och elektronik; utbudet uppdateras regelbundet för att ge besökare nya fyndmöjligheter.

Inspiration

Kunderna kan finna inspiration genom Erikshjälpens dynamiska och miljövänliga shoppingmiljö. Inspirationen stimuleras genom:

 • Miljömedvetenhet: Kunden får en känsla av delaktighet i en hållbar konsumtion, vilket i sig kan inspirera till fler miljövänliga val.
 • Unika fynd: Varje besök hos Erikshjälpen blir en inspirerande jakt på det unika fyndet som inte kan hittas någon annanstans.

Erikshjälpens butiker strävar efter att göra kundernas second hand-shopping till en upplevelse som är både inspirerande och i linje med moderna konsumenters önskemål om hållbarhet.

Öppettider och Hitta Butiker

Erikshjälpen Second Hand är en väletablerad kedja av butiker som erbjuder begagnade varor för återanvändning. Kedjan har cirka 50 butiker runt om i Sverige och även i Norge, som alla fungerar under samma humanitära mission.

Öppettider: Varje butik har sina egna öppettider, och kunder kan hitta specifika öppettider genom att besöka Erikshjälpens hemsida eller genom att kontakta butiken direkt. Det är viktigt att notera att öppettider kan variera, särskilt under högtider eller särskilda event.

Hitta Butiker: För att lokalisera en Erikshjälpen Second Hand-butik används vanligtvis företagets hemsida där en sökfunktion tillhandahåller information om butiker baserat på geografisk region eller postnummer. Butikerna är spridda över landet, så det finns goda chanser att hitta en butik i närheten.

Erikshjälpens fördelar:

 • Enkel tillgång till butiksinformation online.
 • Möjlighet till cirkulär shopping med miljövänligt koncept.
 • Stöd till en organisation som arbetar för barns rättigheter.

För att förenkla sökandet efter öppettider kan potentiella besökare använda Swish-appen för att snabbt hitta närliggande butiker, vilket speglar Erikshjälpens strävan efter att vara tillgänglig och användarvänlig. Besökare uppmuntras också att bli volontärer och på så sätt stödja organisationens arbete.

E-handel och Online Shopping

Erikshjälpen är välkänd för sin second hand-verksamhet där den kombinerar ideellt engagemang med miljömedveten konsumtion. Organisationen har erkänt betydelsen av e-handel och har utvecklat en plattform för online shopping för att möjliggöra en bredare tillgång till begagnade varor. Nyligen genomgick Erikshjälpens e-handel ett omfattande förbättringsarbete, vilket tyder på en förnyelsesträvan som ska förbättra kundupplevelsen.

Tidigare kunde kunder handla online genom webbplatsen secondhand.se, som erbjöd ett sortiment av second hand-varor från deras olika butiker. Under förbättringsarbetet, uppmanades kunder att följa Erikshjälpen på Instagram för inspiration och uppdateringar, vilket visar organisationens strävan efter att upprätthålla en dialog med sina kunder även under tider av förändring. För dem som föredrar att handla personligen, är det fortfarande möjligt att besöka någon av de fysiska butikerna runtom i landet.

Nedanstående information ger en översikt över Erikshjälpens närvaro online:

Plattform Status Anmärkning
secondhand.se För närvarande stängd Under förbättringsarbete och förnyelse.
Instagram Aktiv för uppdateringar @secondhand.se_erikshjalpen

E-handeln verkar vara en viktig del av Erikshjälpens verksamhet, en kanal som de ser som väsentlig både för kundengagemang och för att bredda verksamhetens räckvidd. Kunden uppmanas att hålla sig uppdaterad via sociala medier för att inte missa återöppningen av den nya, förbättrade onlinebutiken.

Volontärarbetet

Volontärarbete hos Erikshjälpen Second Hand är en viktig beståndsdel av organisationens arbete. Det ger individer möjlighet att bidra till samhället och göra en positiv skillnad.

Bli Volontär

De som önskar bli volontär hos Erikshjälpen Second Hand kan göra en intresseanmälan via organisationens webbsida. Potentiella volontärer får välja när och hur mycket de vill arbeta. Det finns flexibilitet i hur volontärarbete kan utformas för att passa olika individers livssituationer och tidsåtaganden.

Volontärers Roll

Volontärer hos Erikshjälpen Second Hand har en mångfacetterad roll. De hjälper till med att sortera och förbereda varor till försäljning, både i fysiska butiker och online via plattformar såsom Tradera. Uppgifterna inkluderar även försäljning, och upplärning erbjuds på plats för nya volontärer. Deras insats bidrar till en mer hållbar miljö och ger stöd för barn som lever i utsatthet.

Donationer och Gåvor

Erikshjälpen Second Hand välkomnar gåvor som har potential att bidra till dess välgörenhetsarbete. Deras second hand-butiker är beroende av donationer för att kunna driva verksamheten och generera överskottet som stödjer barns rättigheter och ger individer utanför arbetsmarknaden nya möjligheter.

Skänk Till Butik

Individer uppmuntras att skänka varor till någon av Erikshjälpens många butiker runt om i Sverige. Alla gåvor är värdefulla och hjälper organisationen att generera överskottet som i sin tur bidrar till deras arbete för barns rättigheter och miljöns hållbarhet. När man skänker till butiken bidrar man inte bara med materiella varor men också till en kedja av positiva effekter för samhället.

Samhällsengagemang och Sponsring

Erikshjälpen Second Hand utmärker sig genom sitt samhällsengagemang och sponsring med ett starkt fokus på barnrättsarbete, miljömedvetenhet och stöd till välgörenhetsprogram.

Barnrättsarbete

Erikshjälpen Second Hand driver ett omfattande arbete för barns rättigheter genom sina butiker och samarbeten. Intäkterna från butikernas försäljning bidrar direkt till att stärka barns position både i Sverige och internationellt. Barnrättsarbete är grundstenen i organisationens uppdrag och genomsyrar all verksamhet.

Sveriges Overshoot Day

Erikshjälpen bidrar till medvetenheten om Sveriges Overshoot Day, dagen då Sveriges resursförbrukning för året överstiger vad jorden klarar av att återhämta. Genom sitt arbete med second hand bidrar de till en mer hållbar konsumtion och minskad miljöpåverkan.

Radiohjälpen och Världens Barn

Organisationen samarbetar med Radiohjälpen och stödjer programmet Världens Barn, där insamlade medel går till olika projekt som förbättrar livsvillkoren för barn världen över. Samarbetet är en del av Erikshjälpens strävan efter att göra en konkret skillnad för barns framtid.

Utbildning och Forskning

Erikshjälpen är en organisation som inte bara sysslar med second hand-verksamhet utan de bidrar också till utbildning. De arbetar för att barn, oavsett bakgrund, ska ha rätt till högkvalitativ utbildning. Organisationens insatser innefattar att skapa tillgång till skolor och främja lärande för barn i Sverige och internationellt.

Erikshjälpen strävar efter att utbildning ska gå hand i hand med barns övergripande välbefinnande. Det betyder att de ser till att barnens rättigheter respekteras och att de växer upp i en miljö som är gynnsam för deras utveckling och lärande. De betonar även vikten av att utbildningsinsatser är anpassade för att stödja barn med specifika behov.

I sitt arbete med föreningar och församlingar runtom i landet, uppmuntrar Erikshjälpen samhällsengagemang och lokal utveckling. Det kan i sin tur leda till förbättrad tillgång till utbildning och forskning relaterad till barns rättigheter och livsvillkor.

Genom försäljningen i sina second hand-butiker, omdirigeras överskottet till sociala och humanitära projekt, inklusive utbildningssatsningar. Dessa medel används för att skapa och upprätthålla utbildningsmöjligheter, vilket stärker Erikshjälpens vision om att bidra till en värld där barns rätt till utbildning uppfylls.

Hälsa och Trygghet

Erikshjälpens Second Hand-butiker är inte bara platser där man kan hitta återbrukade varor, utan också miljöer som bidrar till välbefinnande och trygghet. Organisationens arbete strävar efter att stärka barns rättigheter till både hälsa och trygghet i Sverige och internationellt.

Hälsa, i Erikshjälpens kontext, innebär stöd till barns fysiska och psykiska välbefinnande. Genom försäljningen i butikerna finansieras olika projekt som ger barn tillgång till nödvändig vård och utbildning i hälsorelaterade ämnen. Butikerna själva tjänar också som sociala mötesplatser som kan bidra till lokalbefolkningens mentala hälsa.

Trygghet är en annan central aspekt av Erikshjälpens arbete. Organisationen strävar efter att ge barn en säker miljö, skydd från skada och vägar till en trygg framtid. Eriksdagen är ett exempel där hela dagskassan från butikerna går till att främja barns trygghet och skydd.

Organisationen arbetar utifrån dessa principer:

 • Utbildning om hälsa: Program som informerar och upplyser om hälsa.
 • Stöd till hälsofrämjande projekt: Insatser som garanterar rent vatten och näringsriktig mat för barn.
 • Trygghetsförbättrande åtgärder: Initiativ som skyddar barn från våld och utnyttjande.

Erikshjälpen agerar konsekvent utifrån en övertygelse om att alla barn förtjänar en chans till ett hälsosamt och skyddat liv, vilket i sin tur stärker samhället i stort.

Ledning och Styrelse

Erikshjälpens andra hand-verksamhet drivs av en beslutsam och erfaren ledning tillsammans med en styrelse bestående av kompetenta ledamöter.

Verkställande Chef

Verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand är Jerker Sandell. Han axlar ett ansvarsfullt uppdrag och leder organisationens arbete framåt med förtroende och tydlighet.

Styrelsemedlemmar

Styrelsen hos Erikshjälpen Second Hand innefattar flera nyckelpersoner som styr verksamheten utifrån en fastställd strategi. Några av de framträdande medlemmarna är:

 • Anette Alm Gustafsson, bidrar med sin expertis och insikter till verksamhetens utveckling.
 • Brittis Benzler, vars erfarenheter och kunskap stärker styrelsens beslutsfattande.
 • Sara Wimmercranz, tillför en innovativ syn på second hand-branschen och stödjer organisationens mål.

Styrelsens engagemang och mångfaldiga bakgrunder är avgörande för Erikshjälpen Second Hands fortsatta framgångar.

Årsredovisning och Överskott

Erikshjälpen Second Hand är en väletablerad organisation som kombinerar ideellt arbete med återanvändning av begagnade varor. Organisationens årsredovisningar speglar dess finansiella hälsa och visar på hur överskottet från second hand-verksamheten används.

Årsredovisningen utgör en viktig del av Erikshjälpens transparens mot givare, volontärer och kunder. Den detaljerar organisationens intäkter, kostnader och i synnerhet hanteringen av överskottet. Överskottet genereras främst från försäljningen i second hand-butikerna och ges årligen till olika humanitära projekt och lokala samarbetspartners som arbetar med barns rättigheter.

Fördelning av överskottet:

 • En del av överskottet återinvesteras i Erikshjälpen för att stödja deras kärnverksamhet.
 • Betydande medel går till biståndsprojekt som fokuserar på långsiktigt och rättighetsbaserat arbete med barn, både i Sverige och internationellt.

Genom årsredovisningen och den ansvarsfulla hanteringen av överskottet stärker Erikshjälpen sitt rykte som en pålitlig organisation. De visar på ett konkret sätt hur second hand-handel kan bidra till hållbar utveckling och positiv social förändring.

Frågor och Kundservice

Erikshjälpen Second Hand erbjuder en kundservice som är redo att hantera olika typer av frågor. Kunder kan ha frågor som rör allt från att handla second hand till att donera kläder, saker och möbler för återbruk. Därtill kan kunder som upplevt problem eller har klagomål på en köpt vara vända sig till kundservicen för hjälp och vägledning.

För direkt kontakt rekommenderas:

 • Besök i Butik: Kunder kan besöka vilken som helst av Erikshjälpens butiker för personlig assistans.
 • E-post: Kunder som föredrar online-kommunikation kan nå kundservice via e-postadressen [email protected]

Vidare strävar Erikshjälpen efter att svara på kunders frågor snabbt och effektivt, varför tålamod uppskattas under högtrycksperioder när volymen av förfrågningar kan vara extra stor.

För att hitta närmaste butik och dess öppettider, besök Erikshjälpens hemsida. Här finns en uppdaterad lista på butiker och relevanta kontaktuppgifter. Kunder uppmuntras att initiera kontakt vid behov, då Erikshjälpen värderar kundnöjdhet och återkoppling högt.

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.