Posted in

Visma Financial Solutions AB

Visma Financial Solutions AB är ett svenskt företag som specialiserar sig på tjänster inom kredithantering och inkasso, och är en del av Visma-koncernen som erbjuder mjukvara och tjänster för bokföring och administration.

Visma Financial Solutions AB – En översikt av företaget

Visma Financial Solutions AB är en ledande leverantör av molnbaserade finansiella lösningar i Sverige. Företaget grundades 1997 och har sedan dess etablerat sig som en pålitlig partner för företag som söker effektiva och innovativa lösningar för sin finansiella verksamhet. Med en omfattande produktportfölj, en stark närvaro på marknaden och en imponerande historia av tillväxt och innovation, är Visma Financial Solutions AB en av de mest respekterade företagen inom branschen.

Visma Financial Solutions AB är en del av Visma Group, en av Europas ledande leverantörer av programvara, tjänster och tekniska lösningar för företag och organisationer. Företaget är känt för sin innovativa och användarvänliga programvara, som är utformad för att hjälpa företag att effektivisera sina finansiella processer och maximera sin avkastning på investeringar. Med en stark fokus på kundservice och en passion för att leverera högkvalitativa lösningar, är Visma Financial Solutions AB en av de mest eftertraktade leverantörerna av finansiella lösningar på marknaden idag.

  • Visma Financial Solutions AB är en ledande leverantör av molnbaserade finansiella lösningar i Sverige.
  • Företaget är en del av Visma Group, en av Europas ledande leverantörer av programvara, tjänster och tekniska lösningar för företag och organisationer.
  • Visma Financial Solutions AB är känt för sin innovativa och användarvänliga programvara, som är utformad för att hjälpa företag att effektivisera sina finansiella processer och maximera sin avkastning på investeringar.

Företagets Historia

Grundande År

Visma Financial Solutions AB grundades 1992 och har sedan dess utvecklats till en av de ledande leverantörerna av finansiella lösningar i Sverige. Företaget har en årlig omsättning på flera miljarder kronor och rankas högt på listor över de största företagen i landet.

Utveckling och Tillväxt

Under åren har Visma Financial Solutions AB genomgått en imponerande utveckling och tillväxt. Företaget har expanderat från sin ursprungliga bas i Helsingborg till att nu ha kontor i Stockholm och andra städer runt om i landet. Det har också förvärvat flera andra företag, vilket har bidragit till dess starka position på marknaden.

Förvärv och Expansion

Ett av företagets mest betydande förvärv var HG AB, som var en ledande leverantör av ekonomisystem och löneprogram. Denna förvärvsaffär bidrog till att stärka Visma Financial Solutions AB position som en av de främsta aktörerna inom sitt område.

Verksamhetens Geografiska Läge

Visma Financial Solutions AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och har också kontor i Stockholm och flera andra städer runt om i Sverige. Företaget har också verksamhet i flera andra länder runt om i världen.

Ledarskap

Företaget leds av Merete Hverven som är VD och koncernchef. Hon har en gedigen erfarenhet inom branschen och har varit en viktig drivkraft bakom företagets framgångar. Visma Financial Solutions AB har också en stark grupp av investerare som har bidragit till dess tillväxt och utveckling.

Affärsverksamhet

Visma Financial Solutions AB är en ledande leverantör av kreditinformationstjänster och inkassotjänster i Sverige. Företaget har en bred kundbas och erbjuder sina tjänster till både företag och privatpersoner. Nedan följer en översikt över företagets affärsverksamhet.

Kärnindustri och Tjänster

Visma Financial Solutions AB är verksamt inom branschen för kreditinformationstjänster och inkassotjänster. Företaget tillhandahåller en rad olika tjänster, inklusive kreditupplysningar, kreditbevakning, inkasso och fakturaservice. Tjänsterna är utformade för att hjälpa företag och privatpersoner att hantera sina kreditrisker och förbättra sin kreditvärdighet.

Kundsegment

Visma Financial Solutions AB har en bred kundbas som omfattar företag och privatpersoner i olika branscher och sektorer. Företaget har en särskild inriktning på små och medelstora företag och erbjuder skräddarsydda lösningar som är anpassade efter deras behov. Visma Financial Solutions AB har också en stark närvaro inom den offentliga sektorn och erbjuder sina tjänster till kommuner, landsting och andra offentliga organ.

Strategisk Inriktning

Visma Financial Solutions AB har en tydlig strategisk inriktning som fokuserar på att utveckla och förbättra sina befintliga tjänster. Företaget arbetar ständigt med att förbättra sin tekniska plattform och att utveckla nya lösningar som är anpassade efter kundernas behov. Visma Financial Solutions AB har också en stark fokus på att förbättra sin kundservice och att ge sina kunder en högkvalitativ upplevelse.

Resultat och Nyckeltal

Visma Financial Solutions AB har under de senaste åren haft en stabil tillväxt och har visat goda resultat. Företaget har en stark finansiell ställning och har en hög lönsamhet. Nedan följer några av företagets viktigaste nyckeltal:

  • Omsättning: 82910 tusen kronor
  • Verksamhet: Kreditinformationstjänster och inkassotjänster
  • Kundsegment: Företag och privatpersoner i olika branscher och sektorer, offentlig sektor
  • Strategisk inriktning: Utveckling av befintliga tjänster, förbättring av teknisk plattform och kundservice
  • Resultat: Stabil tillväxt, hög lönsamhet, stark finansiell ställning
  • Closing figures: Current assets

Sammanfattningsvis är Visma Financial Solutions AB en ledande leverantör av kreditinformationstjänster och inkassotjänster i Sverige. Företaget har en bred kundbas och erbjuder skräddarsydda lösningar som är anpassade efter kundernas behov. Visma Financial Solutions AB har en stark strategisk inriktning och visar goda resultat.visma-financial-solutions-ab

Produkter och Tjänster

Visma Financial Solutions AB är en ledande leverantör av finansiella mjukvarulösningar i Sverige. Företaget erbjuder en mängd olika produkter och tjänster för att hjälpa företag att effektivisera sin ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Programvaruutveckling

Visma Financial Solutions AB är specialiserade på programvaruutveckling inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Företaget har en bred portfölj av programvaror som är utformade för att möta behoven hos företag av olika storlek och branscher. Dessa programvaror inkluderar bland annat bokföringsprogram, faktureringsprogram och lönehanteringsprogram.

ERP-system

Visma Financial Solutions AB erbjuder också ett brett utbud av ERP-system. Dessa system är utformade för att hjälpa företag att hantera sina ekonomiska och operativa processer på ett effektivt sätt. ERP-systemen inkluderar funktioner som bokföring, kund- och leverantörsreskontra, lagerhantering, produktion och projektstyrning.

Molntjänster

Visma Financial Solutions AB erbjuder också molntjänster för företag som vill ha tillgång till sina ekonomiska och operativa system från en säker och tillförlitlig plattform. Dessa molntjänster inkluderar bland annat molnbaserade ERP-system, faktureringsprogram och lönehanteringsprogram.

Visma Financial Solutions AB är en pålitlig partner för företag som söker innovativa och pålitliga finansiella mjukvarulösningar. Med en omfattande portfölj av produkter och tjänster, är företaget väl positionerat för att möta behoven hos företag inom en mängd olika branscher och storlekar.

Företagsinformation

Organisationsnummer

Visma Financial Solutions AB har organisationsnumret 556439-5670. Företaget grundades 1997 och har sedan dess varit en ledande leverantör av finansiella programvaror och tjänster.

Kontaktuppgifter

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och kan nås på följande adress: Box 1173, 111 91 Stockholm. För att komma i kontakt med företaget kan man ringa på telefonnummer +46 (0)8 586 400 00 eller skicka e-post till [email protected].

Anställda och Arbetsmiljö

Visma Financial Solutions AB har ett starkt engagemang för sina anställdas välbefinnande och arbetar aktivt med att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö. Företaget har cirka 500 anställda i Sverige och fokuserar på att ha en inkluderande arbetsplats med hög trivsel.

Företagets Logotyp

Visma Financial Solutions AB logotyp består av en stiliserad V i grönt och blått. Logotypen är en viktig del av företagets varumärke och används konsekvent i all kommunikation.

Hållbarhet och Samhällsansvar

Visma Financial Solutions AB är ett företag som tar sitt ansvar för hållbarhet och samhällsansvar på allvar. Företaget strävar efter att minska sin miljöpåverkan och arbetar aktivt för att främja sociala och ekonomiska förbättringar.

Miljöpåverkan

Visma Financial Solutions AB är medvetna om att företagets verksamhet påverkar miljön och arbetar därför aktivt för att minska sin miljöpåverkan. Företaget har implementerat ett antal åtgärder för att minska sin energiförbrukning och sina utsläpp av koldioxid. Bland annat har företaget installerat energieffektiva ljuskällor och arbetar aktivt för att minska sin användning av papper.

Sociala förbättringar

Visma Financial Solutions AB arbetar aktivt för att främja sociala förbättringar. Företaget har bland annat ett program för att stödja lokala samhällen och arbetar för att främja jämställdhet och mångfald. Företaget har också ett program för att stödja utbildning och kompetensutveckling. Vi ha skrivit en liknande artikel om detta här Applion Nordic AB.

Ekonomiska förbättringar

Visma Financial Solutions AB arbetar aktivt för att främja ekonomiska förbättringar. Företaget arbetar för att främja innovation och entreprenörskap och stödjer små och medelstora företag. Visma Financial Solutions AB arbetar också för att minska sin egen kostnadsbas genom effektivisering och optimering av sina processer.

Visma Financial Solutions AB är ett företag som tar sitt ansvar för hållbarhet och samhällsansvar på allvar. Företaget arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan, främja sociala och ekonomiska förbättringar och stödja lokala samhällen.

Data och Analys

Datahantering

Visma Financial Solutions AB är en ledande leverantör av molnbaserade ekonomitjänster för företag i Sverige. Företaget erbjuder en rad tjänster för datahantering, inklusive hantering av kunddata, fakturering och betalningar. Visma Financial Solutions AB har en stark expertis inom datahantering och har ett team av erfarna specialister som arbetar med att säkerställa att kunddata hanteras på ett säkert och effektivt sätt.

Företaget har också utvecklat en rad avancerade verktyg för att hjälpa företag att hantera sin data på ett mer effektivt sätt. Dessa verktyg inkluderar bland annat automatiserade fakturerings- och betalningsprocesser, vilket minskar risken för fel och ökar effektiviteten i företagets ekonomihantering.

Beslutsstöd för Företag

Visma Financial Solutions AB erbjuder också avancerade beslutsstödsverktyg för företag. Dessa verktyg hjälper företag att analysera data och fatta mer informerade beslut. Verktygen använder avancerade algoritmer och analytiska tekniker för att identifiera trender och mönster i data och ge företag värdefull insikt.

Företagets beslutsstödsverktyg är särskilt användbara för beslutsfattare och chefer som behöver snabb och tillförlitlig information för att fatta beslut. Verktygen ger en översikt över företagets ekonomiska prestanda och hjälper till att identifiera områden där förbättringar kan göras.

Visma Financial Solutions AB samarbetar också med ledande kreditbyråer och inkassobolag för att ge företag tillgång till den senaste informationen om kundbetalningar och kreditvärdighet. Detta gör det möjligt för företag att fatta informerade beslut när det gäller kreditgivning och fakturering.

Vanliga frågor

Hur kan jag kontakta Visma Financial Solutions AB?

Du kan kontakta Visma Financial Solutions AB genom att besöka deras hemsida och klicka på ”Kontakta oss” i navigeringsmenyn. Där hittar du kontaktformulär och telefonnummer till deras kundtjänst.

Vilka tjänster erbjuder Visma Financial Solutions inom fakturahantering?

Visma Financial Solutions erbjuder en mängd olika tjänster inom fakturahantering, inklusive fakturering, scanning, tolkning och verifiering av fakturor, samt arkivering och rapportering. De erbjuder även tjänster för inkasso och betalningshantering.

Hur går en utbetalningsprocess till hos Visma Financial Solutions AB?

När en betalning har godkänts skickar Visma Financial Solutions en betalningsorder till banken. Banken behandlar sedan betalningen och skickar en bekräftelse tillbaka till Visma Financial Solutions. När betalningen har genomförts skickar Visma Financial Solutions en bekräftelse till kunden.

Vad är Visma Financial Solutions AB bankgironummer?

Visma Financial Solutions AB bankgironummer är 5050-3200.

Hur kan jag logga in på Visma för att hantera mina tjänster?

Du kan logga in på Visma genom att besöka deras hemsida och klicka på ”Logga in” i navigeringsmenyn. Där kan du ange dina inloggningsuppgifter eller skapa ett nytt konto om du inte redan har ett.

Vad innebär det att få ett inkassokrav från Visma?

Om du har en obetald faktura kan Visma Financial Solutions skicka ett inkassokrav till dig. Detta innebär att de tar över kravet och ansvarar för att försöka driva in betalningen. Om du har frågor eller klagomål angående inkassokravet kan du kontakta Visma Financial Solutions kundtjänst. Läs även artikeln Funky Chicken Food Truck AB.

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.