Posted in

Vilken lön får man som stafettläkare?

Lönen för en stafettläkare varierar beroende på specialisering, erfarenhet, placering och uppdragets längd, men generellt sett kan de tjäna mellan 70 000 och 120 000 SEK per månad eller mer.

Stafettläkare får generellt högre lön än de som är anställda av exempelvis ett landsting eller privat vårdföretag. Däremot varierar det även för stafettläkare beroende på en rad olika faktorer.

Lön som anställd specialistläkare

Läkare har en mycket lång utbildningstid med både allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring innan personen är färdig specialistläkare. Det innebär även att lönenivån ändras över tid. År 2020 var genomsnittslönen följande:

  • AT-läkare som är 25 – 34 år, offentlig sektor – 36 100 kr
  • ST-läkare som är 25 – 34 år, offentlig sektor – 48 500 kr
  • Specialistläkare som är 25 – 34 år, offentlig sektor – 70 200 kr

Vid samtal som rör lön för stafettläkare är det alltså viktigt att jämföra detta mot genomsnittlig lön för en läkare inom offentlig sektor inom samma utbildningsnivå.

Individuell lön som stafettläkare

Vilken nivå en stafettläkare kan få är mycket individuellt. Detta utifrån ett flertal punkter:

Utbildningsnivå

Som visas ovan är det stor skillnad för en AT-läkare och en specialistläkare. Det handlar om nästan 100 % mer när personen är färdigutbildad. Detta gäller även för stafettläkare. De flesta bemanningsföretag erbjuder jobb till läkare inom samtliga dessa utbildningsnivåer men självklart speglas även utbildningsnivån i vilken månadsinkomst som ges.

Erfarenhet

Utöver utbildning värdesätts alltid erfarenhet. De som har många år i yrket, eller exempelvis erfarenhet av exakt den inriktning som efterfrågas, kan därmed få högre lön.

Flexibilitet

En punkt som tydligt påverkar ersättningsnivån för stafettläkare är hur flexibel som personen är gällande vilka jobb som kan utföras. En kund till ett bemanningsföretag kan exempelvis få betala mer om hjälp önskas inom ett par timmar och sedan bara löper i 24 timmar. Men det ställer även stora krav på de stafettläkare som med kort inkallelsetid ska kunna utföra sitt jobb.

En annan punkt är om arbetet behöver utföras en bit från den egna hemorten. Även detta kan ge högre ersättning eftersom det anses vara extra obekvämt.

Norge

Norge har generellt högre ersättningsnivåer till både läkare och sjuksköterskor. Det innebär att många svenskar åker dit för att jobba samt att bemanningsföretag ofta anlitas. Bemanningsföretaget är väl insatta i vilka intyg som behöver ordnas samt ordnar även med både boende och resa. Ett sätt att både få in insyn i hur sjukvårdsarbetet utförs i ett annat land samt få betydligt högre lön än i Sverige.

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.