Posted in

Sven Hirdman

Sven Hirdman är en erfaren svensk diplomat och ambassadör, känd för sitt arbete inom utrikespolitiken och relationerna med Ryssland.

Tidiga År och Utbildning

Sven Hirdman, en framstående svensk diplomat, föddes den 28 september 1939 i Stavanger, Norge. Hans första steg mot en diplomatisk karriär började med värnplikten vid Tolkskolan 1958, vilket följdes av studier i slaviska språk och en politices magister med statsvetenskap som huvudämne vid Uppsala universitet.

Denna grund gav Hirdman de akademiska verktyg som skulle forma hans framtid inom svensk utrikespolitik.

Karriär och Utmärkelser

 • Hirdmans Diplomatiska Karriär
  • Biträdande direktör vid Utrikesdepartementets politiska avdelning
  • Ambassadör i Moskva
  • Ambassadör i Wien vid OSSE
 • Utmärkelser och Bidrag
  • Författare till flera böcker och artiklar om utrikespolitik
  • Föreläsare i internationella relationer

Relevant Fakta

Födelsedatum Utbildning Diplomatiska Poster
28 september 1939 Politices magister, Uppsala Universitet Ambassadör i Moskva, Ambassadör i Wien

Karriär inom Utrikesdepartementet

Under perioden 1963–1994 var Hirdman en del av Utrikesdepartementet (UD). Han spenderade delar av 1960-talet i Moskva och London, vilket gav honom värdefull internationell erfarenhet. Åren 1969–1972 arbetade han som biträdande direktör vid Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), där han bidrog till forskning om internationell säkerhet och fred.

Från Statssekreterare till Ambassadör

Hirdman tjänstgjorde som statssekreterare i Försvarsdepartementet mellan åren 1979 och 1982, under försvarsministrarna Eric Krönmark och Torsten Gustafsson. Efter sin tid i regeringen blev han ambassadör i Tel Aviv med sidoackreditering i Nicosia från 1983 till 1987, vilket utvidgade hans diplomatiska räckvidd och erfarenhet.

En Doyen i Moskva

Mellan 1994 och 2004 tjänstgjorde Hirdman som Sveriges ambassadör i Moskva, en position av stor betydelse under en period av omvälvande förändringar i Östeuropa. Under dessa år blev han även doyen, eller rangäldst, för den diplomatiska kåren där. Hans arbete sträckte sig över flera länder i det forna Sovjetunionen, vilket inkluderade sidoackrediteringar som ambassadör i Belarus, Georgien, Armenien, och andra centralasiatiska republiker.
Denna artikel är även relevant för ämnet Ted Gärdestad.

Engagemang Efter Diplomatkarriären

Sven Hirdman fortsatte att vara aktiv även efter sin pensionering från diplomatiet. Han var ordförande för den svenska avdelningen av Transparency International under 2008–2009 och tjänstgjorde som introduktör för främmande sändebud i UD fram till 2011. Dessutom är han ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien sedan 1990 och har haft uppdrag för näringslivet.

Publikationer och Säkerhetspolitiska Bidrag

Hirdman har publicerat flera verk som belyser hans insikter i svensk säkerhetspolitik och hans erfarenheter som diplomat. Hans bok ”Ryssland och svensk säkerhetspolitik – 50 år i utrikespolitisk tjänst” kom ut 2015 och ger en djupgående analys av Sveriges relationer med Ryssland och andra stormakter. Boken uppdaterades senare till ”Sverige i stormaktspolitikens mitt – Om diplomati och utrikespolitik”, vilket ytterligare utvidgar perspektivet på hans karriär och Sveriges utrikespolitiska ställning.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Tuva Novotny.

Personligt Liv och Familj

Sven Hirdman är son till språklektorn Einar Hirdman och Charlotte Schledt, och bror till författaren Yvonne Hirdman, som skrev boken ”Den röda grevinnan”, om deras mor Charlotte. Sven Hirdman är gift med Marianne Ljungqvist och tillsammans har de tre döttrar. Hans familjerelationer och personliga liv har utan tvekan påverkat hans syn på världen och hans arbete.

Arv och Fortsatt Inflytande

Även efter sin tid som aktiv diplomat fortsätter Hirdman att påverka svensk utrikespolitik och säkerhetspolitisk debatt. Hans erfarenheter och insikter är värdefulla för att förstå Sveriges roll i en komplex global kontext. Som styrelseledamot för Moskvas statliga institut för internationella relationer och genom sina publikationer fortsätter han att bidra till diskussionerna om Sveriges och Europas säkerhetspolitiska framtid.
Sven Hirdman är en erfaren svensk diplomat och författare, känd för sin tid som ambassadör i Ryssland.

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.