Posted in

Bredbandskollen

Bredbandskollen är ett gratis verktyg som mäter internetanslutningens hastighet för att säkerställa att du får den bandbredd du betalar för.

Bredbandskollen: Din Guide till Snabbare Internetanslutning

Bredbandskollen är ett svenskt webbaserat verktyg som används för att mäta internetanslutningens hastighet. Detta kostnadsfria verktyg, som utvecklats av Internetstiftelsen i Sverige, erbjuder användarna en enkel metod för att kontrollera deras nedladdnings- och uppladdningshastighet samt fördröjningen i anslutningen. Mätresultaten hjälper både privatpersoner och företag att förstå och förbättra sin internetuppkoppling.

Verktyget är lättanvänt och tillgängligt direkt via en webbläsare utan att behöva installera extra programvara. Användarna behöver bara besöka Bredbandskollens hemsida och starta testet för att få en ögonblicksbild av deras aktuella anslutningshastighet. Bredbandskollen är särskilt användbart när man behöver bekräfta att den levererade tjänsten stämmer överens med det avtalade internetabonnemanget.

Förutom att mäta hastighet kan Bredbandskollen också ge insikt i andra nätverksparametrar som kan påverka användarupplevelsen. Resultaten från testet kan även delas med internetleverantören för att adressera eventuella problem eller som underlag vid val av nytt internetabonnemang. Genom att regelbundet använda Bredbandskollen kan användare kontrollera deras internethastighet över tid och säkerställa att de får den tjänst de betalar för.

Om Bredbandskollen

Bredbandskollen är ett verktyg som ger användare möjligheten att mäta hastigheten på sin internetuppkoppling.

Bakgrund

Bredbandskollen utvecklades av Internetstiftelsen i Sverige för att ge privatpersoner och företag insikt i deras internethastigheter. Syftet med tjänsten är att främja transparent information om bredbandskvalitet och hjälpa konsumenter att göra välinformerade beslut om sina internetabonnemang.

Internetstiftelsen i Sverige

Internetstiftelsen i Sverige, även känd som Svenska Internetstiftelsen, är en oberoende, allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. De står bakom Bredbandskollen och arbetar med att stödja forskning, utbildning och projekt som ligger i linje med deras mål om ett tillgängligt, pålitligt och säkert internet för alla.

Så fungerar Bredbandskollen

Bredbandskollen är en tjänst som tillhandahålls för att ge användare möjlighet att mäta sin internethastighet. Tjänsten är utvecklad för att ge en pålitlig och noggrann översikt över den aktuella hastigheten.

Teknisk översikt

Bredbandskollen använder sig av en webbaserad applikation designad för att mäta användarens internethastighet, eller hastighet som det ofta refereras till. Den här tjänsten skickar och mottar data till och från en mätserver för att noggrant bestämma hastigheten på både uppladdning och nedladdning, samt svarstider på internetanslutningen.

Mätserver och Hastighetstest

Under ett speedtest skickas en serie av små datafiler mellan användarens enhet och en mätserver som är en del av Bredbandskollens nätverk. Denna server är strategiskt placerad för att säkerställa en högkvalitativ och representativ mätning. Mätresultatet återges därefter i Mbps (megabit per sekund) och ger en ögonblicksbild av användarens internethastighet. Operatörernas prestationer kan också jämföras på så sätt.

Säkerhet och Integritetspolicy

Bredbandskollen tar användarnas säkerhet och integritet på allvar. Tjänstens integritetspolicy klargör vilken typ av data som samlas in samt hur den hanteras. Inga personligt identifierbara uppgifter delas med tredje parter utan användarens samtycke. Deras privacy policy beskriver även hur data används för att förbättra tjänsten och för forskningsändamål, i syfte att skapa en bättre förståelse för Sveriges internethastigheter.

Att mäta Din Anslutningshastighet

Bredbandskollen är ett verktyg som låter användare kontrollera hastigheten på deras bredband. Genom att använda tjänsten, kan individer få en klar uppfattning om kvaliteten på deras internetanslutning.

Hur Man Startar Ett Test

För att initiera ett hastighetstest med Bredbandskollen, börjar användaren med att besöka deras officiella webbplats. Där finns en tydlig knapp eller länk markerad för att starta hastighetstestet. Ett klick på denna länk initierar automatiskt testet som mäter både uppladdnings- och nedladdningshastighet såväl som latency (eller ping).

Faktorer Som Påverkar Hastigheten

Flertalet faktorer kan påverka mätresultaten från ett hastighetstest:

 • Typ av anslutning: Wi-Fi kan vara långsammare än en kabelansluten förbindelse.
 • Tid på dygnet: Användningstoppar kan orsaka långsammare hastigheter.
 • Enhetsförmåga: Äldre enheter kanske inte stöder höga hastigheter.
 • Avstånd till routern: Större avstånd kan minska hastigheten.
 • Övriga enheter: Många enheter kopplade till samma nätverk kan påverka hastigheten.
 • Internetleverantörens (ISP) prestanda: Din leverantörs nätverkskapacitet spelar stor roll.

Att Tolka Mätresultaten

Efter att testet är utfört visas resultaten som indikerar användarens uppladdnings- och nedladdningshastighet samt ping. Siffrorna representerar hastigheten i megabit per sekund (Mbps) för upp- och nedladdning, medan latency mäts i millisekunder (ms). Lägre ping-värden indikerar snabbare respons från servern och är önskvärt, särskilt för online-spel och andra tidskänsliga aktiviteter.

Optimera Ditt Internet

Att förbättra sin internetanslutning är avgörande för en störningsfri upplevelse. Bredbandskollen kan vara ett värdefullt verktyg för att mäta prestandan på användarens bredband. Med rätt kunskap om WiFi och kabelanslutningar, placering av utrustningen och valet av operatör kan användare optimera deras anslutning effektivt.

WiFi kontra Kabel

Det är viktigt att förstå de grundläggande skillnaderna mellan WiFi och kabelanslutet bredband. WiFi erbjuder trådlös bekvämlighet men kan vara känslig för störningar och avstånd från routern, vilket ofta leder till varierande signalstyrka och hastighet. Å andra sidan kan en kabelanslutning (Ethernet) leverera mer stabil och pålitlig prestanda, särskilt för enheter som kräver hög bandbredd. Användare rekommenderas att:

 • Anslut stationära enheter direkt till routern via Ethernet för maximal stabilitet.
 • Begränsa WiFi-användning till mobila enheter där flexibilitet är en prioritet över hastighet.

Positionering av Utrustningen

Placeringen av bredbandsutrustningen spelar en stor roll i kvaliteten på internetanslutningen. För WiFi bör användare placerar routern i en central del av hemmet eller kontoret för optimal täckning. Andra tips inkluderar:

 • Undvik att placera routern nära metallföremål och elektroniska apparater som kan skapa störningar.
 • Höj routern för att ge en bättre spridning av signalen.

Utforskande av Olika Operatörer

Det finns en mängd av operatörer som erbjuder olika bredbandslösningar. Användare bör välja en operatör som bäst uppfyller deras specifika behov och budget. Bredbandskollen kan underlätta detta val genom att tillhandahålla jämförande data om:

 • Hastighet: Se till att den erbjudna hastigheten motsvarar användarens behov.
 • Täckning och pålitlighet: Utvärdera operatörens täckningsområde och historik av uppehållstid.
 • Kundtjänst: Bra kundtjänst är avgörande vid tekniska problem eller frågor.

Att välja rätt operatör kan involvera att jämföra olika paket och läsa omdömen från andra kunder. Det är även fördelaktigt att notera avtalets varaktighet och eventuella bindningstider.varaktighet och eventuella bindningstider.

Kundservice och Support

Bredbandskollen erbjuder användarvänlig kundservice och support för att hjälpa användarna att förstå och effektivisera deras internetanslutning genom sin internetleverantör (ISP). Supporten är anpassad för att lösa de mest förekommande frågorna och problemen kunder kan uppleva.

FAQ och Problemlösning

Bredbandskollen underlättar för användare genom en omfattande FAQ (Vanliga frågor och svar) avdelning på deras webbplats. Denna sektion är indelad i kategorier för att snabbt lotsa användare till rätt information. Nedan presenteras en utvald översikt:

 • Generella frågor:
  • Hur man mäter internet-hastigheten
  • Vilken typ av test som är bäst för vilken anslutning
 • Tekniska problem:
  • Felsökning vid låg hastighet
  • Åtgärder vid avbrott

Vid komplexa problem eller specifika frågor relaterade till en viss ISP, rekommenderar Bredbandskollen användare att kontakta sin respektive internetleverantör för vidare assistans. De tillhandahåller också resurser för att förbättra kunskapen om internethastigheter och -kvalitet.

Framtida Uppdateringar och Funktioner

Bredbandskollen är en applikation som används för att mäta internethastigheter och kvaliteten på användares bredbandsuppkopplingar. Uppdateringar av Bredbandskollen syftar till att förbättra precisionen i hastighetstester och ge användarna mer detaljerad information om deras WiFi- och internetanslutningar.

Nästa version av Bredbandskollen förväntas inkludera:

 • Förbättrad mätningsprecision: Mätningar ska bli ännu mer tillförlitliga tack vare avancerade algoritmer.
 • Användargränssnitt: En tydligare och mer användarvänlig design för att underlätta navigering inom appen.
 • Felsökning: Inbyggda verktyg för att hjälpa användare att identifiera och lösa vanliga problem med deras internetanslutning.
 • Tilläggsinformation: Visning av realtidsdata, som ping-tider och störningar på nätverket.
Uppdatering Beskrivning
Mätningsprecision Förbättrade algoritmer för att ge mer noggranna hastighetsresultat.
Användargränssnitt Enklare design för optimerad användarupplevelse.
Felsökning Funktioner för att diagnosticera och åtgärda nätverksproblem.
Tilläggsinformation Detaljerad realtidsinformation om nätverkets status.

Utvecklarna bakom Bredbandskollen arbetar kontinuerligt med att implementera ny teknologi för att säkerställa att appen håller sig relevant och användbar för dess användare. De är engagerade i att erbjuda ett pålitligt verktyg för hastighetsmätning och ser till att appen är kompatibel med de senaste uppdateringarna av operativsystem och enheter.

Juridik och Datenschutz

Bredbandskollen drivs av Internetstiftelsen, en oberoende organisation som arbetar för ett bättre internet i Sverige. De hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Dataskyddspolicy:

 • Användning: Bredbandskollen samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla och förbättra sina tjänster.
 • Lagring: Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen.

Säkerhet och Integritet:

 • Säkerhetsåtgärder: Strikta säkerhetsprotokoll tillämpas för att skydda användarnas personuppgifter från otillåten åtkomst.
 • Anonymitet: Testresultaten anonymiseras och kan inte spåras tillbaka till individer.

Transparens:

 • Användarna har rätt att få information om vilka personuppgifter om dem som behandlas och kan begära rättelse eller radering.
 • Bredbandskollen informerar tydligt om sin dataskyddspolicy på sin webbplats.

Genom att använda Bredbandskollens tjänster godkänner användarna dess dataskyddspolicy, som är utformad för att upprätthålla en hög standard av personlig integritet. Denna policy är lättåtkomlig för alla som önskar att få insikt i hur deras data hanteras.

Sammanfattning och Avslutande Tankar

Bredbandskollen är ett verktyg som användare kan tillgå för att testa sin internethastighet. Det ger pålitlig information om deras uppkopplingshastighet, vilket är avgörande för att kunna bestämma effektiviteten hos en internetanslutning. Med Bredbandskollen kan individer och företag bättre förstå sin internetleverantörs (ISP) prestanda.

Användare av tjänsten får insikt i nedladdnings- och uppladdningshastigheter, och de kan använda dessa data för att verifiera om de får den service de förväntar sig från sin ISP. Genom att regelbundet kontrollera sitt bredband kan användare identifiera potentiella problem eller behovet av att uppgradera eller byta tjänst.

Följande är de huvudsakliga dragen hos Bredbandskollen:

 • Mätning av Hastighet: Ger exakta mätvärden för nedladdnings- och uppladdningshastigheter.
 • Enkel Användning: Kräver inga tekniska förkunskaper för att utföra testet.
 • Tillförlitlighet: Bredbandskollen är utvecklat av Internetstiftelsen, vilket garanterar dess neutralitet och pålitlighet.
 • Tillgänglighet: Tjänsten är gratis och kan användas på olika enheter.

Med denna tjänst till hands kan användare fatta informerade beslut om sitt val av bredbandslösningar. De kan också kommunicera mer effektivt med sin ISP om de upplever problem eller vill diskutera sina bredbandstjänster. Bredbandskollen tjänar således som ett viktigt verktyg för transparens och empowerment för internetanvändare.

Referenser

Bredbandskollen är ett initiativ som drivs av Internetstiftelsen i Sverige. Deras tjänst möjliggör för användare att mäta hastigheten på sin internetuppkoppling. Information om Bredbandskollen hämtas från flera pålitliga källor. Nedan följer en lista av referenser som ger insikt i tjänstens funktion och dess bakgrund:

 • Internetstiftelsen i Sverige. (n.d.). Om Bredbandskollen. Hämtad från Internetstiftelsen
 • PTS – Post- och telestyrelsen. (2020). Svensk telekommarknad. Hämtad från PTS
 • Brattberg, K. (2019). Så kan Bredbandskollen hjälpa dig. Teknisk Tidskrift.
 • Larsson, M. (2021). Bredbandskollen – en översikt. IT-Nyheter.

Bredbandskollens officiella webbplats erbjuder även djupgående information om hur tjänsten ska användas korrekt för att få ett representativt resultat. Därtill kan användare hitta vanliga frågor och svar som kan vara till hjälp:

 • Användarguide Bredbandskollen. (n.d.). Så här mäter du. Hämtad från Bredbandskollens webbplats: Bredbandskollen

Dessa källor bidrar till en omfattande förståelse för Bredbandskollen och dess roll i att upplysa svenska internetanvändare om deras nätverkshastigheter.

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.