Takläggare är specialiserade hantverkare som ägnar sin yrkeskarriär åt att installera, underhålla och reparera tak

Takläggare är specialiserade hantverkare som ägnar sin yrkeskarriär åt att installera, underhålla och reparera tak