Posted in

Hur mycket tjänar en Mäklare

En mäklare i Sverige tjänar i genomsnitt mellan 30 000 och 60 000 kr/mån, men inkomsten kan variera stort beroende på provision och försäljning.

Inledning till Mäklaryrket

Fastighetsmäklare är professionella som fungerar som mellanhänder vid köp och försäljning av fastigheter. Det är ett yrke som kräver god marknadskunskap, försäljningsförmåga och en förmåga att nätverka.

I Sverige är fastighetsmäklarbranschen reglerad och kräver en licens för att få verka inom yrket.

Mäklarens inkomst kan variera stort beroende på faktorer som erfarenhet, geografiskt område och konjunkturläget på bostadsmarknaden.

Hur mycket tjänar en Mäklare?

En mäklares inkomst består ofta av en fast grundlön kompletterad med provision, vilket innebär att inkomsten kan variera månad för månad. Följande faktorer spelar en viktig roll för en mäklares inkomst:

 • Erfarenhet
  • Nyexaminerade mäklare tjänar ofta mindre än erfarna mäklare.
  • Med tiden kan mäklare bygga upp en kundkrets och ett rykte som kan leda till högre inkomster.
 • Geografiskt område
  • Mäklare i storstadsområden som Stockholm och Göteborg kan ofta räkna med högre inkomster än de som verkar i mindre städer eller landsbygd.
 • Konjunkturläget på bostadsmarknaden
  • Under en bostadsboom kan mäklare tjäna mer på grund av ökat antal transaktioner och högre försäljningspriser.
  • Under lågkonjunktur kan inkomsterna minska då bostadsmarknaden saktar ner.
År Medianlön (SEK) Provision (%)
2021 360,000 1-3
2022 380,000 1-3
2023 400,000 1-4

Insikter i Mäklarprofessionen – Lönepotential och Karriärmöjligheter

Fastighetsmäklare är experter som agerar som länken mellan säljare och köpare på bostadsmarknaden. Detta yrke kräver en omfattande kunskap om marknaden, skickliga försäljningsmetoder, och en stark förmåga att bygga och underhålla ett professionellt nätverk. I Sverige måste mäklare inneha en godkänd licens för att kunna utöva sitt yrke, vilket garanterar att de följer de etiska riktlinjerna och standarderna som krävs inom branschen. En mäklares inkomst kan variera betydligt beroende på erfarenhet, det geografiska området de arbetar i, samt konjunkturläget på bostadsmarknaden.

 1. Fastighetsmäklare fungerar som mellanhänder vid köp och försäljning av fastigheter.
 2. Yrket kräver licens i Sverige och en hög nivå av marknadskunskap.
 3. Försäljningsförmåga och nätverksbyggande är avgörande för en mäklares framgång.
 4. Inkomsten för en mäklare är variabel och påverkas av erfarenhet, plats och den aktuella bostadsmarknaden.

Genomsnittlig Årsinkomst

Den genomsnittliga årsinkomsten för en mäklare i Sverige kan variera stort. Enligt statistik och undersökningar ligger medelinkomsten för mäklare någonstans mellan 300 000 och 600 000 SEK före skatt per år. Det är dock viktigt att notera att detta är ett genomsnitt och att vissa mäklare kan tjäna betydligt mer, särskilt de som är verksamma i storstadsområden med en het bostadsmarknad.

Toppsäljare vs. Nybörjare

Inkomstskillnaden mellan enerfaren toppsäljareoch ennybörjarekan vara avsevärd. Toppmäklare som har byggt upp ett starkt varumärke och kundnätverk kan ibland tjäna miljonbelopp, medan nybörjare ofta får nöja sig med sin grundlön tills de lyckas etablera sig på marknaden och börjar generera försäljningar som leder till provision. Läs artikeln om ämnet Mäklare Skövde här.

Geografiska Skillnader

Geografisk placering spelar en stor roll i en mäklares inkomst. Istorstadsregionersom Stockholm, Göteborg och Malmö, där bostadspriserna är högre och affärerna fler, kan mäklare generellt sett räkna med högre inkomster. Å andra sidan kan mäklare i mindre städer eller på landsbygden ha svårare att uppnå samma inkomstnivåer på grund av lägre bostadspriser och färre försäljningar. Här finns en artikel på samma tema: Mäklare Trollhättan.

Effekten av Marknadsklimatet

Det rådande marknadsklimatet påverkar också en mäklares inkomst. Under en fastighetsboom ökar antalet transaktioner och priserna på bostäder, vilket kan leda till högre provisioner för mäklare. Under en nedgång i marknaden minskar däremot antalet försäljningar och prispress kan uppstå, vilket kan minska mäklarnas inkomster.

Specialisering och Nisch

Mäklare som specialiserar sig på en viss typ av fastigheter eller en specifik nisch kan ofta kommandera högre provisioner. Exempel på sådana nischer inkluderar lyxbostäder, kommersiella fastigheter eller nyproduktion. Genom att bli en expert inom ett specifikt område kan mäklare skapa sig en unik marknadsposition som kan vara mycket lönsam.

Ytterligare Inkomstkällor

Utöver provisionen från bostadsförsäljningar kan mäklare även ha möjlighet att tjäna pengar på andra sätt. Detta kan inkludera konsultation, värderingstjänster och att hålla utbildningar eller föreläsningar inom sitt expertområde. Dessa ytterligare inkomstkällor kan bidra till att stabilisera inkomsten, särskilt under perioder när bostadsförsäljningarna är färre.
En mäklare i Sverige tjänar i genomsnitt mellan 30 000 och 60 000 kr i månaden, men inkomsten kan variera mycket med provisioner.

Slutsats

Som det framgår är en mäklares inkomst beroende av många olika faktorer, inklusive individuell prestation, marknadssituationen och geografisk placering. Det är ett yrke med stor potential för hög inkomst, men också med en risk för stora variationer. För den som är målmedveten, har en stark försäljningsförmåga och är villig att arbeta hårt, kan mäklaryrket vara både utmanande och givande.

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.