En fastighetsmäklare är en licensierad professionell som förmedlar transaktioner mellan köpare och säljare av fastigheter.

En fastighetsmäklare är en licensierad professionell som förmedlar transaktioner mellan köpare och säljare av fastigheter.