En fastighetsmäklare är en licensierad professionell som förmedlar transaktioner mellan köpare och säljare av fastigheter på Kungsholmen.

En fastighetsmäklare är en licensierad professionell som förmedlar transaktioner mellan köpare och säljare av fastigheter på Kungsholmen.