apotekare-utbildning

Apotekarutbildningen är en femårig universitetsutbildning som leder till en apotekarexamen och ger kunskaper inom farmaci, vilket omfattar läkemedelsframställning, läkemedelsverkan och läkemedelsanvändning.

Apotekarutbildningen är en femårig universitetsutbildning i Sverige som ger djupgående kunskaper i läkemedel, farmakologi och patientrådgivning, och avslutas med en apotekarexamen.

Lämna ett svar